‹‹
››
29 Van links naar rechts: Roberta Hofman-Caris, Willem Koerselman en Bas Wols 29 december 2013 Willem Koerselmanprijs voor Wols en Hofman-Caris 20 Kennismanagement 20 december 2013 Ondernemende ambtenaren cruciaal voor vernieuwing waterbeheer 18 18 december 2013 KWR wordt WHO Collaborating Centre on Water Quality and Health 16 Detail van proefopstelling in het laboratorium 16 december 2013 Invloed van WKO op grondwaterkwaliteit 12 12 december 2013 Hergebruik van effluent in tuinbouw en industrie 12 Steeds meer consumentenproducten – medicijnen, textiel, zonnebrandmiddelen – bevatten nanodeeltjes: deeltjes die in minstens 1 dimensie kleiner zijn dan 100 nanometer en daardoor andere eigenschappen hebben dan ‘gewone’ chemische stoffen. 12 december 2013 Positieve midterm-evaluatie van NanoNextNL 7 07 december 2013 KWB en eindgebruikers aan de slag met Watershare®-tools 30 30 november 2013 Perfluorverbindingen vragen nieuwe zuiveringsmethoden drinkwater 29 29 november 2013 Andreas Moerman wint KNW Scriptieprijs 28 28 november 2013 Enantiomer profiling of high loads of amphetamine and MDMA in communal sewage: A dutch perspective 24 24 november 2013 Welke rol spelen verbindingen tussen leidingen? 21 21 november 2013 City Blueprints leidend bij verduurzaming van water in de stad 17 Orchidee, Koolmansdijk (foto: Jerry van Dijk) 17 november 2013 Fosfaat bedreigt voortbestaan zeldzame planten 17 17 november 2013 Low investment in sexual reproduction threatens plants adapted to phosphorus limitation 10 10 november 2013 Drinkwaterbedrijf van de toekomst 5 05 november 2013 Eerste Annual Watershare® Meeting in Amsterdam 3 Een aantal deelnemers aan de cursus membraantechnieken in Jeddah, Saudi-Arabië. In het midden (met stropdas) Emile Cornelissen. 03 november 2013 Kennis delen in Saudi-Arabië 29 Frans Backhuijs, burgemeester van Nieuwegein, boort de eerste paal van het nieuwe, duurzame bedrijfsgebouw van KWR. 29 oktober 2013 Eerste paal nieuwbouw de grond in 29 Alle deelnemers aan het project Solutions 29 oktober 2013 Oplossingen voor huidige en toekomstige chemische stoffen in water 25 Skyline van Seoul 25 oktober 2013 Lancering Watershare® in Zuid-Korea krijgt vervolg 20 20 oktober 2013 ‘Betrouwbaarheid en vertrouwen’ 18 18 oktober 2013 Waterwinning duurzaam combineren met andere gebiedsfuncties 15 15 oktober 2013 Onderzoek ‘urban hydroinformatics’ van start 10 Sterke groei van publicaties in 2013 10 oktober 2013 Sterke stijging aantal publicaties van KWR 10 Workshop Bij VAV-Oslo 10 oktober 2013 Watershare® brengt Noorse en Nederlandse kennis bij elkaar 1 01 oktober 2013 Degradation of 40 selected pharmaceuticals by UV/H2O2 28 De 4 ideaaltypische rollen die waterbedrijven kunnen innemen bij gebiedsprocessen. 28 september 2013 Voorbij het eigenbelang 26 Daarna wordt de installatie naar een waterbedrijf 26 september 2013 Kennis over microbiologische nagroei in het leidingnet gebundeld 25 Kalkkorrels 25 september 2013 Puur Hollandse kalkkorrels zijn duurzaam 13 DESSIN logo 13 september 2013 Kijken naar ecosystemen bij waterschaarste en verontreinigingen 10 Big data 10 september 2013 Big data: experimenteren en onderzoeken 5 Sixteen tools 05 september 2013 Het merk Watershare® groeit 1 01 september 2013 Identification of potential sites for aquifer storage and recovery (ASR) in coastal areas using ASR performance estimation methods 1 Deelnemers aan de workshop over drinkwater en gezondheid op 20 januari 2014. Midden achteraan Merijn Schriks, links van hem Annemieke Kolkman, vooraan 2e van rechts Victoria Osorio. 01 september 2013 Twee Marie Curie-fellows bij KWR 25 25 augustus 2013 Energiezuinige zoutterugwinning met Eutectic Freeze Crystallization 22 Auto die door grote plas water rijdt 22 augustus 2013 PREPARED: Voorbereid op klimaatverandering 20 Het bronopsporingsonderzoek wordt uitgebreid met honden en paarden. 20 augustus 2013 DNA-detectie steeds breder ingezet 17 17 augustus 2013 Hoe stimuleren we waterhergebruik in Europa? 12 12 augustus 2013 Geen ziekteverwek­kende non-tubercu­leuze mycobacteriën in drinkwater 3 Het managementteam van KWR gefotografeerd in het toekomstige gebouw. 03 augustus 2013 Managementteam 2 02 augustus 2013 Pyrosequence analysis of the hsp65 genes of nontuberculous Mycobacterium communities in unchlorinated drinking water in the Netherlands 1 01 augustus 2013 Perfluorinated alkylated acids in groundwater and drinking water: Identification, origin and mobility 23 Tilburgs stadswater onder de microscoop: ronde kolonies Woronichinia-cellen. 23 juli 2013 Nieuwe DNA-methode voor het opsporen van blauwalgen 20 20 juli 2013 Effect van maatregelen op vegetatie snel en betrouwbaar voorspellen 17 17 juli 2013 EDA-EMERGE: an FP7 initial training network to equip the next generation of young scientists with the skills to address the complexity of environmental contamination with emerging pollutants 16 16 juli 2013 Quantitative non-destructive evaluation of push-fit joints 10 Voor het onderzoek aan het filtraat van de nafilters op pompstation Onnen is onder andere gebruik gemaakt van een hemoflow-installatie waarmee deeltjes worden geconcentreerd en vervolgens via analyse nader gekarakteriseerd. 10 juli 2013 Waarheidsvinding bij pompstation Onnen 10 Schematische weergave van schaliegaswinning. Bij het boren en opslag/transport van vervuild water kunnen technische en menselijke fouten optreden, met gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater. 10 juli 2013 Diepgravend onderzoek naar schaliegaswinning 4 Cuvetten met glasparels in de Continue Biofilm Monitor 04 juli 2013 Continue Biofilm Monitor volop in gebruik 1 Annemarie Van Wezel 01 juli 2013 Twee KWR-onderzoekers bijzonder hoogleraar Universiteit Utrecht 27 Na het afslijten van de onderzijde ontstaat een lek in de zinker. 27 juni 2013 Leidingbreuk op de zeebodem 25 De ondertekening van aannemingsovereenkomst. V.l.n.r.: William Swinkels (directeur Kuijpers Centrale Projecten), Wim van Vierssen (CEO KWR) en John van Mourik (bedrijfsleider Van Wijnen Oost B.V.) 25 juni 2013 De selectie van het bouwconsortium 15 Koen zuurbier demonstreert de werking van de freshmaker tijdens de opening 15 juni 2013 Freshmaker van de tekentafel in de praktijk 9 09 juni 2013 Organigram en medewerkers 6 06 juni 2013 Ontwikkeling van sensor om kwaliteit oppervlaktewater te meten 1 01 juni 2013 De Watertelefoon is altijd bereikbaar 24 24 mei 2013 VITO en KWR delen binnen Watershare® kennis over grondwater 20 Akoestische meting door Echologics. Bij punt 0 wordt een geluid geproduceerd, dat wordt opgevangen bij de punten 1 en 2. Verschillen in het geluidsspectrum van 1 en 2 geven informatie over de gemiddelde stijfheid en dus de conditie het stuk buis L tussen 1 en 2. (bron: Echologics). 20 mei 2013 Goedkopere leidinginspectie kan waterbedrijven miljoenen besparen 19 19 mei 2013 Geconsolideerde balans KWH Water BV voor resultaatverdeling per 31-12-2013 16 Wetenschappelijke Advies Raad 16 mei 2013 Wetenschappelijke Advies Raad 13 Met de zoethouder (1) wordt brak water gewonnen, dat met behulp van membranen kan worden ontzilt (2). De zoute reststroom wordt teruggepompt in een diepere grondlaag (3) 13 mei 2013 Freshkeeper in Florida 5 Nieuwe stoffen, zoals geneesmiddelen, kunnen de bronnen voor drinkwater bereiken 05 mei 2013 Tijdig stoffen signaleren die de drinkwatervoorziening kunnen bedreigen 3 03 mei 2013 Aandeelhouders en drinkwaterproductie 26 26 april 2013 Raad van Commissarissen 25 Stoffen die gemaakt kunnen worden uit restmateriaal 25 april 2013 ‘Het waterzuiveringsproces hérdenken’ 20 20 april 2013 Geconsolideerde winst- en verliesrekening KWH Water BV 2013 16 16 april 2013 De intelligente drinkwatervoorziening van de toekomst 15 15 april 2013 Een goede voorbereiding… 11 Zicht op Instanbul 11 april 2013 CEO-conferentie in Istanbul 7 07 april 2013 Applications of discriminative flow pattern analysis using the CFPD method 1 01 april 2013 Risk assessment for drugs of abuse in the Dutch watercycle 1 Het is mogelijk om direct water in het instrument te injecteren. 01 april 2013 De beste instrumenten voor innovatief onderzoek 28 Producten die watergerelateerd energiegebruik kunnen reduceren 28 maart 2013 Waterbedrijven kunnen adviseren over watergerelateerd energieverbruik 25 25 maart 2013 Environmental impacts of aquifer thermal energy storage investigated by field and laboratory experiments 21 Zicht op Budapest, Hongarije 21 maart 2013 Vanuit netwerken gezamenlijk onderzoek doen 15 De druppelaars simuleren een regenbui 15 maart 2013 Kunstmatige regenbuien laten zien hoe grondlagen water reinigen 8 Ralph Beuken bij werkzaamheden van waterbedrijf Dunea 08 maart 2013 Asset management: theorie en praktijk verbonden 6 06 maart 2013 Uitbreiding van brede screening op ongewenste stoffen in bronnen voor drinkwater 21 Schematisering ondergrondse waterberging, gebruikmakend van hemelwater als bron van zoet water. 21 februari 2013 Zoetwaterbellen in zout grondwater 18 Onderzoekers van Evides en KWR bekijken het struviet uit de pilot-installatie op Amsterdam Airport Schiphol. Ammoniumstruviet bevat fosfaat, stikstof en magnesium, wat het geschikt maakt als meststof. 18 februari 2013 TKI Watertechnologie ‘motor achter circulaire economie’ 15 UV-reactor 15 februari 2013 Goede procescontrole maakt van geavanceerde oxidatie een robuuste zuiveringstechniek 7 07 februari 2013 Failure mechanisms and condition assessment of PVC push-fit joints in drinking water networks 5 05 februari 2013 Evaluation of uncertainties associated with the determination of community drug use through the measurement of sewage drug biomarkers 1 01 februari 2013 Netto omzet 26 Onderzoeker Erik Emke en Pim de Voogt aan het werk in het laboratorium 26 januari 2013 Het riool als spiegel van de samenleving 16 16 januari 2013 Bedrijfstakonderzoek: enthousiaste en betrokken samenwerking 7 07 januari 2013 A method for quantitative discrimination in flow pattern evolution of water distribution supply areas with interpretation in terms of demand and leakage 6 06 januari 2013 Creating solutions in collaboration 1 01 januari 2013 Presence and sources of anthropogenic perfluoroalkyl acids in high-consumption tapwater based beverages
2012 januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december 2014