Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

TAG  Wet- en regelgeving (15 artikelen)
18 februari 2013 Netwerken

TKI Watertechnologie ‘motor achter circulaire economie’

Onderzoekers van Evides en KWR bekijken het struviet uit de pilot-installatie op Amsterdam Airport Schiphol. Ammoniumstruviet bevat fosfaat, stikstof en magnesium, wat het geschikt maakt als meststof.
Lees artikel
21 maart 2013 Netwerken

Vanuit netwerken gezamenlijk onderzoek doen

Zicht op Budapest, Hongarije
Lees artikel
10 juli 2013 BTO Onderzoek

Diepgravend onderzoek naar schaliegaswinning

Schematische weergave van schaliegaswinning. Bij het boren en opslag/transport van vervuild water kunnen technische en menselijke fouten optreden, met gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater.
Lees artikel
23 juli 2013 Onderzoek

Nieuwe DNA-methode voor het opsporen van blauwalgen

Tilburgs stadswater onder de microscoop: ronde kolonies Woronichinia-cellen.
Lees artikel
17 augustus 2013 Netwerken Onderzoek

Hoe stimuleren we waterhergebruik in Europa?

Lees artikel
20 augustus 2013 BTO Onderzoek

DNA-detectie steeds breder ingezet

Het bronopsporingsonderzoek wordt uitgebreid met honden en paarden.
Lees artikel
28 september 2013 BTO

Voorbij het eigenbelang

De 4 ideaaltypische rollen die waterbedrijven kunnen innemen bij gebiedsprocessen.
Lees artikel
20 oktober 2013 BTO

'Betrouwbaarheid en vertrouwen'

Lees artikel
29 oktober 2013 Netwerken Onderzoek

Oplossingen voor huidige en toekomstige chemische stoffen in water

Alle deelnemers aan het project Solutions
Lees artikel
17 november 2013 Onderzoek

Fosfaat bedreigt voortbestaan zeldzame planten

Orchidee, Koolmansdijk (foto: Jerry van Dijk)
Lees artikel
21 november 2013 Netwerken

City Blueprints leidend bij verduurzaming van water in de stad

Lees artikel
30 november 2013 Onderzoek

Perfluorverbindingen vragen nieuwe zuiveringsmethoden drinkwater

Lees artikel
16 december 2013 BTO Onderzoek

Invloed van WKO op grondwaterkwaliteit

Detail van proefopstelling in het laboratorium
Lees artikel
18 december 2013 Netwerken Onderzoek

KWR wordt WHO Collaborating Centre on Water Quality and Health

Lees artikel
20 december 2013 Onderzoek

Ondernemende ambtenaren cruciaal voor vernieuwing waterbeheer

Kennismanagement
Lees artikel


open