Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

TAG  Ondergrond (11 artikelen)
21 februari 2013 Onderzoek

Zoetwaterbellen in zout grondwater

Schematisering ondergrondse waterberging, gebruikmakend van hemelwater als bron van zoet water.
Lees artikel
8 maart 2013 BTO Onderzoek

Asset management: theorie en praktijk verbonden

Ralph Beuken bij werkzaamheden van waterbedrijf Dunea
Lees artikel
15 maart 2013 BTO

Kunstmatige regenbuien laten zien hoe grondlagen water reinigen

De druppelaars simuleren een regenbui
Lees artikel
13 mei 2013 Onderzoek

Freshkeeper in Florida

Met de zoethouder (1) wordt brak water gewonnen, dat met behulp van membranen kan worden ontzilt (2). De zoute reststroom wordt teruggepompt in een diepere grondlaag (3)
Lees artikel
20 mei 2013 BTO

Goedkopere leidinginspectie kan waterbedrijven miljoenen besparen

Akoestische meting door Echologics. Bij punt 0 wordt een geluid geproduceerd, dat wordt opgevangen bij de punten 1 en 2. Verschillen in het geluidsspectrum van 1 en 2 geven informatie over de gemiddelde stijfheid en dus de conditie het stuk buis L tussen 1 en 2. (bron: Echologics).
Lees artikel
24 mei 2013 Netwerken

VITO en KWR delen binnen Watershare® kennis over grondwater

Lees artikel
15 juni 2013 Onderzoek

Freshmaker van de tekentafel in de praktijk

Koen zuurbier demonstreert de werking van de freshmaker tijdens de opening
Lees artikel
10 juli 2013 BTO Onderzoek

Diepgravend onderzoek naar schaliegaswinning

Schematische weergave van schaliegaswinning. Bij het boren en opslag/transport van vervuild water kunnen technische en menselijke fouten optreden, met gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater.
Lees artikel
20 oktober 2013 BTO

'Betrouwbaarheid en vertrouwen'

Lees artikel
24 november 2013 BTO Onderzoek

Welke rol spelen verbindingen tussen leidingen?

Lees artikel
16 december 2013 BTO Onderzoek

Invloed van WKO op grondwaterkwaliteit

Detail van proefopstelling in het laboratorium
Lees artikel


open