Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

TAG  Natuurbeheer (6 artikelen)
20 juli 2013 BTO

Effect van maatregelen op vegetatie snel en betrouwbaar voorspellen

Lees artikel
23 juli 2013 Onderzoek

Nieuwe DNA-methode voor het opsporen van blauwalgen

Tilburgs stadswater onder de microscoop: ronde kolonies Woronichinia-cellen.
Lees artikel
20 augustus 2013 BTO Onderzoek

DNA-detectie steeds breder ingezet

Het bronopsporingsonderzoek wordt uitgebreid met honden en paarden.
Lees artikel
13 september 2013 Netwerken Onderzoek

Kijken naar ecosystemen bij waterschaarste en verontreinigingen

DESSIN logo
Lees artikel
18 oktober 2013 BTO

Waterwinning duurzaam combineren met andere gebiedsfuncties

Lees artikel
17 november 2013 Onderzoek

Fosfaat bedreigt voortbestaan zeldzame planten

Orchidee, Koolmansdijk (foto: Jerry van Dijk)
Lees artikel


open