Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

TAG  Energie (9 artikelen)
26 januari 2013 Onderzoek

Het riool als spiegel van de samenleving

Onderzoeker Erik Emke en Pim de Voogt aan het werk in het laboratorium
Lees artikel
18 februari 2013 Netwerken

TKI Watertechnologie ‘motor achter circulaire economie’

Onderzoekers van Evides en KWR bekijken het struviet uit de pilot-installatie op Amsterdam Airport Schiphol. Ammoniumstruviet bevat fosfaat, stikstof en magnesium, wat het geschikt maakt als meststof.
Lees artikel
28 maart 2013 BTO

Waterbedrijven kunnen adviseren over watergerelateerd energieverbruik

Producten die watergerelateerd energiegebruik kunnen reduceren
Lees artikel
25 april 2013 Netwerken

'Het waterzuiveringsproces hérdenken'

Stoffen die gemaakt kunnen worden uit restmateriaal
Lees artikel
10 juli 2013 BTO Onderzoek

Diepgravend onderzoek naar schaliegaswinning

Schematische weergave van schaliegaswinning. Bij het boren en opslag/transport van vervuild water kunnen technische en menselijke fouten optreden, met gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater.
Lees artikel
25 augustus 2013 Onderzoek

Energiezuinige zoutterugwinning met Eutectic Freeze Crystallization

Lees artikel
10 oktober 2013 Netwerken

Watershare® brengt Noorse en Nederlandse kennis bij elkaar

Workshop Bij VAV-Oslo
Lees artikel
20 oktober 2013 BTO

'Betrouwbaarheid en vertrouwen'

Lees artikel
16 december 2013 BTO Onderzoek

Invloed van WKO op grondwaterkwaliteit

Detail van proefopstelling in het laboratorium
Lees artikel


open