Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

TAG  Drinkwater (35 artikelen)
16 januari 2013 BTO

Bedrijfstakonderzoek: enthousiaste en betrokken samenwerking

Lees artikel
15 februari 2013 BTO

Goede procescontrole maakt van geavanceerde oxidatie een robuuste zuiveringstechniek

UV-reactor
Lees artikel
18 februari 2013 Netwerken

TKI Watertechnologie ‘motor achter circulaire economie’

Onderzoekers van Evides en KWR bekijken het struviet uit de pilot-installatie op Amsterdam Airport Schiphol. Ammoniumstruviet bevat fosfaat, stikstof en magnesium, wat het geschikt maakt als meststof.
Lees artikel
6 maart 2013 BTO

Uitbreiding van brede screening op ongewenste stoffen in bronnen voor drinkwater

Lees artikel
8 maart 2013 BTO Onderzoek

Asset management: theorie en praktijk verbonden

Ralph Beuken bij werkzaamheden van waterbedrijf Dunea
Lees artikel
15 maart 2013 BTO

Kunstmatige regenbuien laten zien hoe grondlagen water reinigen

De druppelaars simuleren een regenbui
Lees artikel
28 maart 2013 BTO

Waterbedrijven kunnen adviseren over watergerelateerd energieverbruik

Producten die watergerelateerd energiegebruik kunnen reduceren
Lees artikel
11 april 2013 BTO Netwerken

CEO-conferentie in Istanbul

Zicht op Instanbul
Lees artikel
16 april 2013 Netwerken Onderzoek

De intelligente drinkwatervoorziening van de toekomst

Lees artikel
3 mei 2013 Organisatie

Aandeelhouders en drinkwaterproductie

Lees artikel
5 mei 2013 BTO

Tijdig stoffen signaleren die de drinkwatervoorziening kunnen bedreigen

Nieuwe stoffen, zoals geneesmiddelen, kunnen de bronnen voor drinkwater bereiken
Lees artikel
13 mei 2013 Onderzoek

Freshkeeper in Florida

Met de zoethouder (1) wordt brak water gewonnen, dat met behulp van membranen kan worden ontzilt (2). De zoute reststroom wordt teruggepompt in een diepere grondlaag (3)
Lees artikel
20 mei 2013 BTO

Goedkopere leidinginspectie kan waterbedrijven miljoenen besparen

Akoestische meting door Echologics. Bij punt 0 wordt een geluid geproduceerd, dat wordt opgevangen bij de punten 1 en 2. Verschillen in het geluidsspectrum van 1 en 2 geven informatie over de gemiddelde stijfheid en dus de conditie het stuk buis L tussen 1 en 2. (bron: Echologics).
Lees artikel
6 juni 2013 Onderzoek

Ontwikkeling van sensor om kwaliteit oppervlaktewater te meten

Lees artikel
27 juni 2013 Onderzoek

Leidingbreuk op de zeebodem

Na het afslijten van de onderzijde ontstaat een lek in de zinker.
Lees artikel
4 juli 2013 BTO Onderzoek

Continue Biofilm Monitor volop in gebruik

Cuvetten met glasparels in de Continue Biofilm Monitor
Lees artikel
10 juli 2013 Onderzoek

Waarheidsvinding bij pompstation Onnen

Voor het onderzoek aan het filtraat van de nafilters op pompstation Onnen is onder andere gebruik gemaakt van een hemoflow-installatie waarmee deeltjes worden geconcentreerd en vervolgens via analyse nader gekarakteriseerd.
Lees artikel
12 augustus 2013 BTO

Geen ziekteverwek­kende non-tubercu­leuze mycobacteriën in drinkwater

Lees artikel
22 augustus 2013 Netwerken Onderzoek

PREPARED: Voorbereid op klimaatverandering

Auto die door grote plas water rijdt
Lees artikel
5 september 2013 Netwerken

Het merk Watershare® groeit

Sixteen tools
Lees artikel
10 september 2013 BTO

Big data: experimenteren en onderzoeken

Big data
Lees artikel
26 september 2013 BTO Onderzoek

Kennis over microbiologische nagroei in het leidingnet gebundeld

Daarna wordt de installatie naar een waterbedrijf
Lees artikel
28 september 2013 BTO

Voorbij het eigenbelang

De 4 ideaaltypische rollen die waterbedrijven kunnen innemen bij gebiedsprocessen.
Lees artikel
10 oktober 2013 Netwerken

Watershare® brengt Noorse en Nederlandse kennis bij elkaar

Workshop Bij VAV-Oslo
Lees artikel
18 oktober 2013 BTO

Waterwinning duurzaam combineren met andere gebiedsfuncties

Lees artikel
29 oktober 2013 Netwerken Onderzoek

Oplossingen voor huidige en toekomstige chemische stoffen in water

Alle deelnemers aan het project Solutions
Lees artikel
3 november 2013 Onderzoek

Kennis delen in Saudi-Arabië

Een aantal deelnemers aan de cursus membraantechnieken in Jeddah, Saudi-Arabië. In het midden (met stropdas) Emile Cornelissen.
Lees artikel
10 november 2013 BTO

Drinkwaterbedrijf van de toekomst

Lees artikel
24 november 2013 BTO Onderzoek

Welke rol spelen verbindingen tussen leidingen?

Lees artikel
29 november 2013 Onderzoek

Andreas Moerman wint KNW Scriptieprijs

Lees artikel
30 november 2013 Onderzoek

Perfluorverbindingen vragen nieuwe zuiveringsmethoden drinkwater

Lees artikel
12 december 2013 Netwerken Onderzoek

Positieve midterm-evaluatie van NanoNextNL

Steeds meer consumentenproducten – medicijnen, textiel, zonnebrandmiddelen – bevatten nanodeeltjes: deeltjes die in minstens 1 dimensie kleiner zijn dan 100 nanometer en daardoor andere eigenschappen hebben dan ‘gewone’ chemische stoffen.
Lees artikel
16 december 2013 BTO Onderzoek

Invloed van WKO op grondwaterkwaliteit

Detail van proefopstelling in het laboratorium
Lees artikel
18 december 2013 Netwerken Onderzoek

KWR wordt WHO Collaborating Centre on Water Quality and Health

Lees artikel
29 december 2013 Onderzoek Organisatie

Willem Koerselmanprijs voor Wols en Hofman-Caris

Van links naar rechts: Roberta Hofman-Caris, Willem Koerselman en Bas Wols
Lees artikel


open