Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

TAG  Analyse (16 artikelen)
15 februari 2013 BTO

Goede procescontrole maakt van geavanceerde oxidatie een robuuste zuiveringstechniek

UV-reactor
Lees artikel
6 maart 2013 BTO

Uitbreiding van brede screening op ongewenste stoffen in bronnen voor drinkwater

Lees artikel
15 maart 2013 BTO

Kunstmatige regenbuien laten zien hoe grondlagen water reinigen

De druppelaars simuleren een regenbui
Lees artikel
1 april 2013 Onderzoek Organisatie

De beste instrumenten voor innovatief onderzoek

Het is mogelijk om direct water in het instrument te injecteren.
Lees artikel
5 mei 2013 BTO

Tijdig stoffen signaleren die de drinkwatervoorziening kunnen bedreigen

Nieuwe stoffen, zoals geneesmiddelen, kunnen de bronnen voor drinkwater bereiken
Lees artikel
6 juni 2013 Onderzoek

Ontwikkeling van sensor om kwaliteit oppervlaktewater te meten

Lees artikel
4 juli 2013 BTO Onderzoek

Continue Biofilm Monitor volop in gebruik

Cuvetten met glasparels in de Continue Biofilm Monitor
Lees artikel
10 juli 2013 Onderzoek

Waarheidsvinding bij pompstation Onnen

Voor het onderzoek aan het filtraat van de nafilters op pompstation Onnen is onder andere gebruik gemaakt van een hemoflow-installatie waarmee deeltjes worden geconcentreerd en vervolgens via analyse nader gekarakteriseerd.
Lees artikel
23 juli 2013 Onderzoek

Nieuwe DNA-methode voor het opsporen van blauwalgen

Tilburgs stadswater onder de microscoop: ronde kolonies Woronichinia-cellen.
Lees artikel
12 augustus 2013 BTO

Geen ziekteverwek­kende non-tubercu­leuze mycobacteriën in drinkwater

Lees artikel
17 augustus 2013 Netwerken Onderzoek

Hoe stimuleren we waterhergebruik in Europa?

Lees artikel
20 augustus 2013 BTO Onderzoek

DNA-detectie steeds breder ingezet

Het bronopsporingsonderzoek wordt uitgebreid met honden en paarden.
Lees artikel
1 september 2013 Netwerken

Twee Marie Curie-fellows bij KWR

Deelnemers aan de workshop over drinkwater en gezondheid op 20 januari 2014. Midden achteraan Merijn Schriks, links van hem Annemieke Kolkman, vooraan 2e van rechts Victoria Osorio.
Lees artikel
29 oktober 2013 Netwerken Onderzoek

Oplossingen voor huidige en toekomstige chemische stoffen in water

Alle deelnemers aan het project Solutions
Lees artikel
12 december 2013 Netwerken Onderzoek

Positieve midterm-evaluatie van NanoNextNL

Steeds meer consumentenproducten – medicijnen, textiel, zonnebrandmiddelen – bevatten nanodeeltjes: deeltjes die in minstens 1 dimensie kleiner zijn dan 100 nanometer en daardoor andere eigenschappen hebben dan ‘gewone’ chemische stoffen.
Lees artikel
18 december 2013 Netwerken Onderzoek

KWR wordt WHO Collaborating Centre on Water Quality and Health

Lees artikel


open