Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

Onderzoek

(33 artikelen)

Voor een divers palet aan opdrachtgevers voert KWR onderzoek uit in de watercyclus.

26 januari 2013 Onderzoek

Het riool als spiegel van de samenleving

Onderzoeker Erik Emke en Pim de Voogt aan het werk in het laboratorium
Lees artikel
21 februari 2013 Onderzoek

Zoetwaterbellen in zout grondwater

Schematisering ondergrondse waterberging, gebruikmakend van hemelwater als bron van zoet water.
Lees artikel
8 maart 2013 BTO Onderzoek

Asset management: theorie en praktijk verbonden

Ralph Beuken bij werkzaamheden van waterbedrijf Dunea
Lees artikel
1 april 2013 Onderzoek Organisatie

De beste instrumenten voor innovatief onderzoek

Het is mogelijk om direct water in het instrument te injecteren.
Lees artikel
16 april 2013 Netwerken Onderzoek

De intelligente drinkwatervoorziening van de toekomst

Lees artikel
13 mei 2013 Onderzoek

Freshkeeper in Florida

Met de zoethouder (1) wordt brak water gewonnen, dat met behulp van membranen kan worden ontzilt (2). De zoute reststroom wordt teruggepompt in een diepere grondlaag (3)
Lees artikel
6 juni 2013 Onderzoek

Ontwikkeling van sensor om kwaliteit oppervlaktewater te meten

Lees artikel
15 juni 2013 Onderzoek

Freshmaker van de tekentafel in de praktijk

Koen zuurbier demonstreert de werking van de freshmaker tijdens de opening
Lees artikel
27 juni 2013 Onderzoek

Leidingbreuk op de zeebodem

Na het afslijten van de onderzijde ontstaat een lek in de zinker.
Lees artikel
4 juli 2013 BTO Onderzoek

Continue Biofilm Monitor volop in gebruik

Cuvetten met glasparels in de Continue Biofilm Monitor
Lees artikel
10 juli 2013 BTO Onderzoek

Diepgravend onderzoek naar schaliegaswinning

Schematische weergave van schaliegaswinning. Bij het boren en opslag/transport van vervuild water kunnen technische en menselijke fouten optreden, met gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater.
Lees artikel
10 juli 2013 Onderzoek

Waarheidsvinding bij pompstation Onnen

Voor het onderzoek aan het filtraat van de nafilters op pompstation Onnen is onder andere gebruik gemaakt van een hemoflow-installatie waarmee deeltjes worden geconcentreerd en vervolgens via analyse nader gekarakteriseerd.
Lees artikel
23 juli 2013 Onderzoek

Nieuwe DNA-methode voor het opsporen van blauwalgen

Tilburgs stadswater onder de microscoop: ronde kolonies Woronichinia-cellen.
Lees artikel
17 augustus 2013 Netwerken Onderzoek

Hoe stimuleren we waterhergebruik in Europa?

Lees artikel
20 augustus 2013 BTO Onderzoek

DNA-detectie steeds breder ingezet

Het bronopsporingsonderzoek wordt uitgebreid met honden en paarden.
Lees artikel
22 augustus 2013 Netwerken Onderzoek

PREPARED: Voorbereid op klimaatverandering

Auto die door grote plas water rijdt
Lees artikel
25 augustus 2013 Onderzoek

Energiezuinige zoutterugwinning met Eutectic Freeze Crystallization

Lees artikel
13 september 2013 Netwerken Onderzoek

Kijken naar ecosystemen bij waterschaarste en verontreinigingen

DESSIN logo
Lees artikel
25 september 2013 Onderzoek

Puur Hollandse kalkkorrels zijn duurzaam

Kalkkorrels
Lees artikel
26 september 2013 BTO Onderzoek

Kennis over microbiologische nagroei in het leidingnet gebundeld

Daarna wordt de installatie naar een waterbedrijf
Lees artikel
15 oktober 2013 BTO Onderzoek

Onderzoek ‘urban hydroinformatics’ van start

Lees artikel
29 oktober 2013 Netwerken Onderzoek

Oplossingen voor huidige en toekomstige chemische stoffen in water

Alle deelnemers aan het project Solutions
Lees artikel
3 november 2013 Onderzoek

Kennis delen in Saudi-Arabië

Een aantal deelnemers aan de cursus membraantechnieken in Jeddah, Saudi-Arabië. In het midden (met stropdas) Emile Cornelissen.
Lees artikel
17 november 2013 Onderzoek

Fosfaat bedreigt voortbestaan zeldzame planten

Orchidee, Koolmansdijk (foto: Jerry van Dijk)
Lees artikel
24 november 2013 BTO Onderzoek

Welke rol spelen verbindingen tussen leidingen?

Lees artikel
29 november 2013 Onderzoek

Andreas Moerman wint KNW Scriptieprijs

Lees artikel
30 november 2013 Onderzoek

Perfluorverbindingen vragen nieuwe zuiveringsmethoden drinkwater

Lees artikel
12 december 2013 Netwerken Onderzoek

Positieve midterm-evaluatie van NanoNextNL

Steeds meer consumentenproducten – medicijnen, textiel, zonnebrandmiddelen – bevatten nanodeeltjes: deeltjes die in minstens 1 dimensie kleiner zijn dan 100 nanometer en daardoor andere eigenschappen hebben dan ‘gewone’ chemische stoffen.
Lees artikel
12 december 2013 Onderzoek

Hergebruik van effluent in tuinbouw en industrie

Lees artikel
16 december 2013 BTO Onderzoek

Invloed van WKO op grondwaterkwaliteit

Detail van proefopstelling in het laboratorium
Lees artikel
18 december 2013 Netwerken Onderzoek

KWR wordt WHO Collaborating Centre on Water Quality and Health

Lees artikel
20 december 2013 Onderzoek

Ondernemende ambtenaren cruciaal voor vernieuwing waterbeheer

Kennismanagement
Lees artikel
29 december 2013 Onderzoek Organisatie

Willem Koerselmanprijs voor Wols en Hofman-Caris

Van links naar rechts: Roberta Hofman-Caris, Willem Koerselman en Bas Wols
Lees artikel


open