Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

BTO

(23 artikelen)

De waterbedrijven en KWR onderzoeken binnen het Bedrijfstakonderzoek belangrijke thema’s en nieuwe ontwikkelingen.

16 januari 2013 BTO

Bedrijfstakonderzoek: enthousiaste en betrokken samenwerking

Lees artikel
15 februari 2013 BTO

Goede procescontrole maakt van geavanceerde oxidatie een robuuste zuiveringstechniek

UV-reactor
Lees artikel
6 maart 2013 BTO

Uitbreiding van brede screening op ongewenste stoffen in bronnen voor drinkwater

Lees artikel
8 maart 2013 BTO Onderzoek

Asset management: theorie en praktijk verbonden

Ralph Beuken bij werkzaamheden van waterbedrijf Dunea
Lees artikel
15 maart 2013 BTO

Kunstmatige regenbuien laten zien hoe grondlagen water reinigen

De druppelaars simuleren een regenbui
Lees artikel
28 maart 2013 BTO

Waterbedrijven kunnen adviseren over watergerelateerd energieverbruik

Producten die watergerelateerd energiegebruik kunnen reduceren
Lees artikel
11 april 2013 BTO Netwerken

CEO-conferentie in Istanbul

Zicht op Instanbul
Lees artikel
5 mei 2013 BTO

Tijdig stoffen signaleren die de drinkwatervoorziening kunnen bedreigen

Nieuwe stoffen, zoals geneesmiddelen, kunnen de bronnen voor drinkwater bereiken
Lees artikel
20 mei 2013 BTO

Goedkopere leidinginspectie kan waterbedrijven miljoenen besparen

Akoestische meting door Echologics. Bij punt 0 wordt een geluid geproduceerd, dat wordt opgevangen bij de punten 1 en 2. Verschillen in het geluidsspectrum van 1 en 2 geven informatie over de gemiddelde stijfheid en dus de conditie het stuk buis L tussen 1 en 2. (bron: Echologics).
Lees artikel
4 juli 2013 BTO Onderzoek

Continue Biofilm Monitor volop in gebruik

Cuvetten met glasparels in de Continue Biofilm Monitor
Lees artikel
10 juli 2013 BTO Onderzoek

Diepgravend onderzoek naar schaliegaswinning

Schematische weergave van schaliegaswinning. Bij het boren en opslag/transport van vervuild water kunnen technische en menselijke fouten optreden, met gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater.
Lees artikel
20 juli 2013 BTO

Effect van maatregelen op vegetatie snel en betrouwbaar voorspellen

Lees artikel
12 augustus 2013 BTO

Geen ziekteverwek­kende non-tubercu­leuze mycobacteriën in drinkwater

Lees artikel
20 augustus 2013 BTO Onderzoek

DNA-detectie steeds breder ingezet

Het bronopsporingsonderzoek wordt uitgebreid met honden en paarden.
Lees artikel
10 september 2013 BTO

Big data: experimenteren en onderzoeken

Big data
Lees artikel
26 september 2013 BTO Onderzoek

Kennis over microbiologische nagroei in het leidingnet gebundeld

Daarna wordt de installatie naar een waterbedrijf
Lees artikel
28 september 2013 BTO

Voorbij het eigenbelang

De 4 ideaaltypische rollen die waterbedrijven kunnen innemen bij gebiedsprocessen.
Lees artikel
15 oktober 2013 BTO Onderzoek

Onderzoek ‘urban hydroinformatics’ van start

Lees artikel
18 oktober 2013 BTO

Waterwinning duurzaam combineren met andere gebiedsfuncties

Lees artikel
20 oktober 2013 BTO

'Betrouwbaarheid en vertrouwen'

Lees artikel
10 november 2013 BTO

Drinkwaterbedrijf van de toekomst

Lees artikel
24 november 2013 BTO Onderzoek

Welke rol spelen verbindingen tussen leidingen?

Lees artikel
16 december 2013 BTO Onderzoek

Invloed van WKO op grondwaterkwaliteit

Detail van proefopstelling in het laboratorium
Lees artikel


open