Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

 

Wetenschappelijke Advies Raad

16 mei 2013Organisatie

De kwaliteit van het onderzoek van KWR wordt gewaarborgd door de interne Wetenschapsraad – hoofdonderzoekers van KWR – en de externe Wetenschappelijke Adviesraad (WAR). De WAR geeft de directie van KWR gevraagd en ongevraagd advies over het onderzoeksprogramma. De leden van de WAR zijn gerenommeerde externe deskundigen uit de verschillende onderzoeksgebieden van KWR.

Wetenschappelijke Advies Raad

Van links naar rechts:

Prof. dr. ir. Nick van de Giesen – Technische Universiteit Delft
Prof. dr. ir. Paulien Herder – Technische Universiteit Delft
Prof. dr. ir. Cees Buisman – Wetsus
Drs. Leo Halvers (voorzitter) – Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT)
Prof. dr. ir. Bert Brunekreef – Universiteit Utrecht

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
Sterke groei van publicaties in 2013 10 oktober 2013 Sterke stijging aantal publicaties van KWR 09 juni 2013 Organigram en medewerkers
Iets heel anders
25 augustus 2013 Energiezuinige zoutterugwinning met Eutectic Freeze Crystallization Alle deelnemers aan het project Solutions 29 oktober 2013 Oplossingen voor huidige en toekomstige chemische stoffen in water

open