Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

Promotieonderzoek en symposium  

Welke rol spelen verbindingen tussen leidingen?

24 november 2013BTO Onderzoek

De focus van wetenschappelijk onderzoek naar waterleidingen ligt vaak op de leidingen zelf, in plaats van op verbindingen tussen leidingen. In de promotie van André Marques Arsénio aan de TU Delft, gebaseerd op zijn werk bij KWR, wordt juist wel naar verbindingen gekeken.

Het onderzoek resulteert in een procedure van 4 stappen om het falen van een verbinding in een PVC waterleiding te voorspellen. Aan de hand van deze procedure kunnen waterbedrijven vaststellen wat de restlevensduur is van de verbindingen in hun  leidingen. Hierbij is het nodig de verbindingen gedurende de levensduur verschillende keren te inspecteren. Zodra de conditie beneden een bepaalde grenswaarde komt, kunnen leiding en verbindingen worden vervangen.

Symposium en vervolgonderzoek

Na de verdediging van het proefschrift van Arsénio vindt het symposium ‘Asset management: challenges and opportunities’ plaats met sprekers uit Nederland, Noorwegen en Canada. Het onderzoek naar verbindingen wordt voortgezet binnen het Bedrijfstakonderzoek (BTO) onder het thema Asset management.

T9B_promotie André

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
Na het afslijten van de onderzijde ontstaat een lek in de zinker. 27 juni 2013 Leidingbreuk op de zeebodem Voor het onderzoek aan het filtraat van de nafilters op pompstation Onnen is onder andere gebruik gemaakt van een hemoflow-installatie waarmee deeltjes worden geconcentreerd en vervolgens via analyse nader gekarakteriseerd. 10 juli 2013 Waarheidsvinding bij pompstation Onnen
Iets heel anders
Frans Backhuijs, burgemeester van Nieuwegein, boort de eerste paal van het nieuwe, duurzame bedrijfsgebouw van KWR. 29 oktober 2013 Eerste paal nieuwbouw de grond in Steeds meer consumentenproducten – medicijnen, textiel, zonnebrandmiddelen – bevatten nanodeeltjes: deeltjes die in minstens 1 dimensie kleiner zijn dan 100 nanometer en daardoor andere eigenschappen hebben dan ‘gewone’ chemische stoffen. 12 december 2013 Positieve midterm-evaluatie van NanoNextNL
Wetenschappelijke publicaties
07/02/2013
Failure mechanisms and condition assessment of PVC push-fit joints in drinking water networks

16/07/2013
Quantitative non-destructive evaluation of push-fit joints


open