Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

Brede samenwerking leidt tot ‘win-wingebieden’ 

Waterwinning duurzaam combineren met andere gebiedsfuncties

18 oktober 2013BTO

Ruimte is een schaars goed in Nederland. Ruimte is nodig voor functies als wonen, recreatie, natuur, industrie, landbouw én waterwinning. Meervoudig ruimtegebruik is noodzaak, anders past niet alles wat we nodig hebben in ons kleine land. Binnen het Bedrijfstakonderzoek (BTO) helpt KWR de waterbedrijven om succesvolle functiecombinaties te vinden.

Met meervoudig ruimtegebruik een win-winsituatie creëren voor alle partijen

Waterbedrijven streven ernaar hun winningen duurzaam in te passen in de omgeving. Een goed voorbeeld daarvan zijn de duinen, waar infiltratie- en winsystemen in de loop der tijd zo zijn aangepast dat ze een positief effect hebben op de natuur en er volop kan worden gerecreëerd. KWR helpt waterbedrijven om nog meer succesvolle functiecombinaties te vinden, niet alleen met natuur maar ook met andere actoren. Eind 2013 wordt de workshop ‘Natuur en Waterwinning’ gehouden, waar vertegenwoordigers van waterbedrijven, natuurorganisaties en regionale overheden samen verkennen welke mogelijkheden er zijn om waterwinning en natuur succesvol te combineren.

Win-win

Een conclusie uit de workshop is dat meervoudig ruimtegebruik voor alle deelnemende partijen kan leiden tot een sterkere positie in de ruimtelijke ordening: een win-winsituatie dus. Om tot een goede samenwerking te komen, is het wel belangrijk dat er duidelijkheid is over ieders belang en rol, dat er wederzijds begrip is en dat een draagvlak wordt gecreëerd voor samenwerking. En soms is samenwerking vooral ‘gewoon doen’. Succesvolle voorbeeldprojecten dienen als inspiratie; deze worden in 2014 getoond op een speciale website.

DBS1

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Iets heel anders
Zicht op Budapest, Hongarije 21 maart 2013 Vanuit netwerken gezamenlijk onderzoek doen Van links naar rechts: Roberta Hofman-Caris, Willem Koerselman en Bas Wols 29 december 2013 Willem Koerselmanprijs voor Wols en Hofman-Caris

open