Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

Workshop over drink- en afvalwaterinfrastructuur 

Watershare® brengt Noorse en Nederlandse kennis bij elkaar

10 oktober 2013Netwerken

Het gemeentelijk drink- en afvalwaterbedrijf van Oslo, VAV Oslo, en het Nederlandse Waternet ontmoeten elkaar tijdens een tweedaagse workshop in Oslo. De workshop is georganiseerd in het kader van Watershare® om eindgebruikers nadrukkelijk te betrekken in het kennisdelingsconcept. 

Tijdens de workshop blijkt voor beide partijen dat het internationale contact met ‘peers’ aantrekkelijk is, omdat die op nationaal vlak ontbreken. Waternet is het enige Nederlandse bedrijf dat de complete infrastructuur van zowel drink- als afvalwater operationeel beheert, terwijl VAV Oslo het enige bedrijf in Noorwegen is met een omvang die in de buurt komt van een Nederlands bedrijf. Kortom: voldoende stof om over van gedachten te wisselen.

VAV Oslo wil graag meer inzicht krijgen in het werkelijke waterverbruik van klanten

Noren willen meer inzicht in watergebruik

Workshop Bij VAV Oslo

Workshop Bij VAV Oslo

De workshop levert zowel een breed beeld van de dagelijkse werkomstandigheden als de uiteenlopende uitdagingen op. VAV Oslo wil graag meer inzicht krijgen in het werkelijke waterverbruik van klanten. De Watershare®-tool Water-use Info kan daarbij een rol spelen, net als de tool Self-Cleaning Network, die de daarmee samenhangende manier van ontwerpen van leidingnetten faciliteert.

Waternet geïnteresseerd in ontwerp rioleringsnetwerk

Voor Waternet is het ontwerpen en beheren van het rioleringsnetwerk een onderwerp waarin buitenlandse beheerders nieuwe gezichtspunten kunnen aandragen. Het kritisch beschouwen van het ontwerp van het inzamelingsnetwerk voor het huishoudelijk afvalwater, is ook onderwerp binnen TKI Watertechnologie. Interessant daarbij is dat in Oslo al 20 jaar een netwerk wordt geëxploiteerd waarin de thermische energie uit het rioolwater wordt teruggewonnen.

Verdere samenwerking

In 2014 zullen beide partijen elkaar in Nederland ontmoeten om de samenwerking verder uit te bouwen met ondersteuning van de kennisinstituten Sintef en KWR.

Selfcleaning Network Water-use Info

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
Sixteen tools 05 september 2013 Het merk Watershare® groeit Skyline van Seoul 25 oktober 2013 Lancering Watershare® in Zuid-Korea krijgt vervolg
Iets heel anders
Daarna wordt de installatie naar een waterbedrijf 26 september 2013 Kennis over microbiologische nagroei in het leidingnet gebundeld Voor het onderzoek aan het filtraat van de nafilters op pompstation Onnen is onder andere gebruik gemaakt van een hemoflow-installatie waarmee deeltjes worden geconcentreerd en vervolgens via analyse nader gekarakteriseerd. 10 juli 2013 Waarheidsvinding bij pompstation Onnen

open