Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

De internationale netwerken 

Vanuit netwerken gezamenlijk onderzoek doen

21 maart 2013Netwerken

KWR ontwikkelt en implementeert kennis voor een veilige, duurzame en kosteneffectieve waterketen. Steeds vaker vinden onderzoeksactiviteiten plaats in internationaal verband. Een omvangrijke Europese projectenportfolio en deelname aan verschillende Europese en wereldwijde netwerken vormen daarvan het bewijs.

In Europese projecten werkt KWR samen met waterbedrijven, kennispartners en technologiebedrijven uit vrijwel alle Europese regio’s. Veel van deze projecten komen tot stand dankzij een actieve rol in netwerken zoals WssTP, ARC en GWRC. Voor buitenstaanders is het soms lastig om door de bomen het bos te zien. Daar heeft Gerard van den Berg, teamleider Europa bij KWR, gelukkig geen last van. “In Europa staat samenwerking centraal, en het aanpakken van concrete problemen. Dit past bij KWR. Binnen én buiten onze organisatie draait het ook om samenwerking: samenwerking tussen onderzoekers, met waterbedrijven, en met andere partners in de publieke en private sector. En ook wij gaan uit van concrete problemen: we vertalen de wetenschap naar de praktijk. Het werken buiten onze landsgrenzen is dus niet anders dan wat we al heel lang doen: toegepast onderzoek in de watercyclus, samen met partners die ertoe doen.”

“Het Europese onderzoek richt zich steeds meer op het demonstreren en vermarkten van innovatieve kennis”

Stimuleren van samenwerking

Van den Berg licht toe hoe zijn team te werk gaat in Europa. “We nemen deel aan verschillende Europese en wereldwijde netwerken. Daardoor kennen we de partners, zij kennen ons en we weten we wat er speelt. Vanuit deze netwerken vormen we consortia, waarmee we inschrijven op de Europese calls voor onderzoeksvoorstellen. Een voorbeeld van zo’n netwerk is het watertechnologieplatform WssTP, 10 jaar geleden opgericht met als doel de watersector te verenigen. Tot die tijd waren er honderden eilandjes in Europa die volledig langs elkaar heen werkten. Onder meer dankzij WssTP werken onderzoeksinstituten en  eindgebruikers veel meer samen, worden er consortia gevormd en gezamenlijk grote, Europese onderzoeksopdrachten binnengehaald.”

Goede besteding van Europees onderzoeksgeld

Ondanks de toegenomen samenwerking constateert de Europese Commissie (EC) dat onderzoek regelmatig ‘op de plank blijft liggen’: de resultaten bereiken lang niet altijd de markt. Het  European Innovation Partnership (EIP) on Water – een initiatief van de EC – heeft dan ook tot doel om de expertise en middelen die aanwezig zijn in de publieke en private sector, bijeen te brengen om innovatie sneller bij eindgebruikers te krijgen. Van den Berg: “KWR is goed vertegenwoordigd op strategisch niveau: directeur Wim van Vierssen zit in de EIP-stuurgroep en programmamanager Theo van den Hoven is lid van de EIP Taskforce on Water.” Om onderzoek naar de markt te brengen, zijn er Action Groups opgericht. “Ook daarin is KWR vertegenwoordigd: we zijn trekker van 2 Action Groups – de City Blueprint, en ARREAU over ‘resource recovery’  – en we zijn aangesloten bij een aantal andere Action Groups. Dit alles moet er uiteindelijk toe leiden dat de Europese onderzoeksgelden goed besteed worden en daadwerkelijk leiden tot innovatie en toepassing bij eindgebruikers.”

Verschuiving naar demonstreren en vermarkten

In 2013 krijgen KWR en partners – waaronder buitenlandse onderzoeksinstituten maar ook Nederlandse waterbedrijven – gezamenlijk 4 projectvoorstellen voor Europees onderzoek gehonoreerd (DESSIN, SOLUTIONS, DEMOWARE, SmartWater4Europe). Eind 2013 opent de eerste call van Horizon 2020, de opvolger van het FP7-onderzoeksprogramma van de Europese Commissie, waarvoor ook weer samen met partners meerdere voorstellen worden ingediend. Kijkend naar de Europese onderzoeksprogramma’s ziet Van den Berg een belangrijke verschuiving. “De programma’s gaan zich steeds meer richten op het demonstreren van innovatieve kennis – dat zie je al in lopende projecten als PREPARED en DEMEAU  – en het vermarkten daarvan – wat centraal staat in Horizon 2020. Dit sluit naadloos aan bij de ambities van KWR als toegepast onderzoeksinstituut.”

Watershare Waterbedrijven PREPARED SOLUTIONS DESSIN DEMOWARE SmartWater- 4Europe Klik op een naam voor meer informatie Samenwerking in Europa EWI Fund European Water Innovation Fund FP7 / Horizon 2020 Europese onderzoeksprogramma’s WssTP Water supply and sanitation Technology Platform EIP on Water European Innovation Partnership (EIP) on Water ARC Aqua Research Collaboration (5 Europese kennisinstituten) IWA International WaterAssociation GWRC Global Water Research Coalition (12 kennisinstituten)

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
21 november 2013 City Blueprints leidend bij verduurzaming van water in de stad Sixteen tools 05 september 2013 Het merk Watershare® groeit
Iets heel anders
25 augustus 2013 Energiezuinige zoutterugwinning met Eutectic Freeze Crystallization Van links naar rechts: Roberta Hofman-Caris, Willem Koerselman en Bas Wols 29 december 2013 Willem Koerselmanprijs voor Wols en Hofman-Caris

open