Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

Nieuwe chromatografische en massaspectrometrische methoden  

Uitbreiding van brede screening op ongewenste stoffen in bronnen voor drinkwater

6 maart 2013BTO

Om de veiligheid van drinkwater te waarborgen, onderzoeken de waterbedrijven de bronnen voor drinkwater op de aanwezigheid van allerlei chemische verontreinigingen, vaak onbekende stoffen. Bij deze zogenoemde ‘brede screening’ komen de laatste jaren vooral lage, ongevaarlijke concentraties geneesmiddelen en hormoonverstorende stoffen aan het licht. Binnen het Bedrijfstakonderzoek (BTO) zoekt KWR samen met de waterbedrijven en hun waterlaboratoria voortdurend naar methoden die een zo breed mogelijk beeld van de waterkwaliteit geven met zo min mogelijk verschillende analyses.

Waterbedrijven, waterlaboratoria en KWR zorgen samen voor ‘state of the art’ screening

Ook in 2013 worden dankzij deze samenwerking nieuwe analyse- en detectietechnieken voor chemische microverontreinigingen toegevoegd aan het palet analysemethoden voor de brede screening. Nieuwe chromatografische methoden (HILIC) verbeteren de detectie van zeer polaire stoffen, zoals zoetstoffen, polaire metabolieten van bestrijdingsmiddelen, geneesmiddelen en röntgencontraststoffen. Nieuwe massaspectrometrische technieken breiden het detectiebereik van deze techniek uit. Bovendien wordt de massaspectrometrische detectie van nevenproducten van UV-behandeling verbeterd door ontwikkeling van een innovatieve stikstoflabelling, samen met waterbedrijf PWN.

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
Het is mogelijk om direct water in het instrument te injecteren. 01 april 2013 De beste instrumenten voor innovatief onderzoek Nieuwe stoffen, zoals geneesmiddelen, kunnen de bronnen voor drinkwater bereiken 05 mei 2013 Tijdig stoffen signaleren die de drinkwatervoorziening kunnen bedreigen
Iets heel anders
Sterke groei van publicaties in 2013 10 oktober 2013 Sterke stijging aantal publicaties van KWR DESSIN logo 13 september 2013 Kijken naar ecosystemen bij waterschaarste en verontreinigingen

open