Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

Netwerk voor jonge Europese wetenschappers 

Twee Marie Curie-fellows bij KWR

1 september 2013Netwerken

De Marie Curie-beurs is een EU-initiatief om wetenschappers te stimuleren een deel van hun werk in het buitenland uit te voeren. Victoria Osorio is een van de 2 Marie Curie-fellows die in 2013 bij KWR starten.

In 2012 organiseerde het UFZ Helmholz Institute in Leipzig (Duitsland) een workshop over Effect Directed Analysis (EDA). De onderzoeksmethode richt zich op het identificeren en beoordelen van giftige stoffen, met als doel om oorzaak-effectrelaties bloot te leggen en een betrouwbare risicoinschatting te maken van de schade aan het milieu. UFZ maakte met 12 Europese partners, waaronder KWR, een projectvoorstel voor het Initial Training Network (ITN) van de EU, een onderdeel van de Marie Curie-beurzen speciaal voor jonge wetenschappers.

Coördinatie van het werkpakket ‘Chemische methoden’

In het vierjarige project EDA-EMERGE worden jonge mensen getraind om met verschillende biologische en chemische analysemethoden te werken. Ze zijn afkomstig uit landen als Brazilië, China, Turkije, de VS, Spanje en Frankrijk. Postdoc Victoria Osorio start in september 2013 bij KWR en zal tot september 2015 in het project werken. Zij coördineert binnen het project het werkpakket ‘Chemische methoden’. Dat betekent dat zij  onder begeleiding van KWR-onderzoeker Merijn Schriks het werk van de promovendi overziet en aanstuurt. In een ander ITN-project, SEWPROF, werkt Ana Causanilles aan rioolepidemiologie, onder begeleiding van Pim de Voogt.

“Ik wil een techniek ontwikkelen om monsters voor te bereiden waarmee je heel snel kunt bepalen welke bestanddelen ze bevatten”

Monsters uit heel Europa analyseren

Al snel behaalt Victoria mooie resultaten: samen met het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) doet ze onderzoek in de Bethunepolder, in het stroomgebied van de rivier de Vecht, iets ten noorden van Utrecht. Met een apparaat dat vanwege zijn vorm ‘de koelkast’ wordt genoemd, lukt het haar om 50 liter aan geconcentreerde watermonsters te verzamelen voor chemische analyse. Datzelfde gebeurt in 5 andere stroomgebieden van rivieren in Europa. De promovendi wisselen hun monsters uit en alles wordt op verschillende manieren geanalyseerd.Ook organiseert ze begin 2014 een workshop over drinkwater en gezondheid voor waterbedrijven en alle promovendi. Maar Victoria’s ambities reiken nog verder. “Ik wil een techniek ontwikkelen om monsters voor te bereiden waarmee je heel snel kunt bepalen welke bestanddelen ze bevatten. En ik wil mijn leidinggevende kwaliteiten vergroten. Ik moet me nu verdiepen in wat de promovendi doen. Daar leer ik ook veel van.”

Deelnemers aan de workshop over drinkwater en gezondheid op 20 januari 2014. Midden achteraan Merijn Schriks, links van hem Annemieke Kolkman, vooraan 2e van rechts Victoria Osorio.

Deelnemers aan de workshop over drinkwater en gezondheid op 20 januari 2014. Midden achteraan Merijn Schriks, links van hem Annemieke Kolkman, vooraan 2e van rechts Victoria Osorio.

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
Alle deelnemers aan het project Solutions 29 oktober 2013 Oplossingen voor huidige en toekomstige chemische stoffen in water
Iets heel anders
Detail van proefopstelling in het laboratorium 16 december 2013 Invloed van WKO op grondwaterkwaliteit De 4 ideaaltypische rollen die waterbedrijven kunnen innemen bij gebiedsprocessen. 28 september 2013 Voorbij het eigenbelang
Wetenschappelijke publicaties
17/07/2013
EDA-EMERGE: an FP7 initial training network to equip the next generation of young scientists with the skills to address the complexity of environmental contamination with emerging pollutants


open