Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

Meer dan 50 onderzoeksprojecten gestart 

TKI Watertechnologie ‘motor achter circulaire economie’

18 februari 2013Netwerken

KWR is binnen de Topsector Water een van de onderzoeksorganisaties die als taak hebben om vraaggestuurde onderzoeksprojecten in te richten in de vorm van publiek-private samenwerking. Binnen het Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) Watertechnologie lopen inmiddels meer dan 50 onderzoeksprojecten: allemaal samenwerkingsverbanden tussen overheid, bedrijfsleven en kennisorganisaties. Jos Boere, manager Watersystemen en Technologie van KWR, kijkt terug op een intensief en veelbelovend jaar.

Onderzoekers van Evides en KWR bekijken het struviet uit de pilot-installatie op Amsterdam Airport Schiphol. Ammoniumstruviet bevat fosfaat, stikstof en magnesium, wat het geschikt maakt als meststof.

Onderzoekers van Evides en KWR bekijken het struviet uit de pilot-installatie op Amsterdam Airport Schiphol. Ammoniumstruviet bevat fosfaat, stikstof en magnesium, wat het geschikt maakt als meststof.

“Het topsectorenbeleid en de TKI-regelingen hebben tot doel innovaties te stimuleren en meer economische waarde te creëren uit ontwikkelde kennis”, vertelt Boere. “Samenwerking tussen private ondernemingen en onderzoeksorganisaties speelt daarbij een centrale rol.” 2013 is vooral het jaar waarin het nieuwe model – samenwerkingsprojecten waarin voor gezamenlijke rekening en risico onderzoek wordt uitgevoerd – opgestart wordt. Toch worden er ook al concrete resultaten geboekt. Samen met Schiphol, Evides Waterbedrijf en Vewin selecteert KWR een technologie voor de terugwinning van fosfaat uit afvalwater van reizigers. Met Vitens en BAM werkt KWR aan de ‘full scale’ toepassing van de Freshkeeper – een concept voor het tegengaan van verzilting van drinkwaterbronnen – op het winveld Noardburgum. En zo zijn er nog tal van projecten met andere waterbedrijven en partners.

Commitment van de partners noodzakelijk

“Cruciaal bij deze projecten is het commitment van alle partners”, zegt Boere. “Het is belangrijk dat ze er echt voor gaan, want dat verhoogt de kans op een succesvol project en daadwerkelijke implementatie van de resultaten.” Hij is tevreden over de opbrengsten en samenwerking tot nu toe. “De TKI-regeling werkt goed uit, doordat je als kennisorganisatie direct contact hebt met betrokkenen en samen om de tafel zit om projecten in te richten. Alle partijen investeren zelf ook in de projecten. Dus ja, de samenwerking neemt toe, en de economische activiteit ook. Van een innovatie als bijvoorbeeld de Freshkeeper verwacht ik internationaal gezien ook nog veel.”

“De TKI-regeling werkt goed uit, doordat je als kennisorganisatie direct contact hebt met betrokkenen”

Bronnen en kennis optimaal benutten

Door steekvast waterijzer om te zetten in een granulair materiaal kan een meer hoogwaardige afzet worden ontwikkeld.

Door steekvast waterijzer om te zetten in een granulair materiaal kan een meer hoogwaardige afzet worden ontwikkeld.

Een groot deel van de TKI-projecten waarbij KWR betrokken is, heeft te maken met hergebruik van energie, water of grondstoffen: ‘resource recovery’. Boere: “Dat is uiteraard niet toevallig. Alle partners zien de potentie en noodzaak van hergebruik. We moeten toe naar een circulaire economie, waarin we niet alleen onze brónnen optimaal benutten, maar ook elkaars kennis en capaciteiten in de vorm van cross-sectorale samenwerking. De TKI-regeling vormt de motor achter dit geheel.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TopsectorWaterLogo

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
12 december 2013 Hergebruik van effluent in tuinbouw en industrie Tilburgs stadswater onder de microscoop: ronde kolonies Woronichinia-cellen. 23 juli 2013 Nieuwe DNA-methode voor het opsporen van blauwalgen
Iets heel anders
Cuvetten met glasparels in de Continue Biofilm Monitor 04 juli 2013 Continue Biofilm Monitor volop in gebruik 05 november 2013 Eerste Annual Watershare® Meeting in Amsterdam

open