Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

Aandachtstoffenlijsten en prioritering helpen preventief onderzoek te focussen 

Tijdig stoffen signaleren die de drinkwatervoorziening kunnen bedreigen

5 mei 2013BTO

Veel van de stoffen die mensen produceren kunnen ook terechtkomen in de waterketen: tijdens de productie, tijdens gebruik of als afval. Waterbedrijven willen – proactief – weten welke nieuwe stoffen de waterketen kunnen (gaan) bereiken, zodat ze de drinkwaterzuivering optimaal kunnen inrichten. Het signaleren van nieuwe stoffen die mogelijk een risico vormen voor de drinkwaterkwaliteit gaat daarom continu door.

Proactief onderzoek helpt drinkwaterkwaliteit te waarborgen

In 2013 maakt KWR binnen het Bedrijfstakonderzoek (BTO) een aandachtstoffenlijst van tientallen stoffen die mogelijk een bedreiging vormen voor de drinkwaterketen. Deze lijst is gebaseerd op informatie uit een breed scala aan databases met meetgegevens uit binnen- en buitenland, wetenschappelijke literatuur, wetenschappelijke congressen en netwerken en de media. Bovendien vergelijken onderzoekers de lijsten van geproduceerde stoffen met meetgegevens uit breed screenend onderzoek.

Prioriteiten stellen

Daarnaast wordt een prioriteringssystematiek opgezet die helpt om uit de aandachtstoffenlijst díe stoffen te selecteren, waarnaar het eerst onderzoek moet worden gedaan omdat ze mogelijk voorkomen in concentraties die ongewenste effecten kunnen hebben. Voor die prioritering telt mee of ze voorkomen in de bronnen voor drinkwater, of ze gezondheidsschadelijke effecten kunnen hebben en hoe moeilijk ze te verwijderen zijn tijdens de drinkwaterproductie.

Veilig drinkwater

Met deze aanpak ondersteunt KWR de waterbedrijven bij hun streven om de veiligheid van drinkwater nu en in de toekomst te waarborgen. Daarvoor werkt KWR nauw samen met de Vereniging van Waterbedrijven in Nederland (Vewin). In dat kader brengen KWR-onderzoekers onder meer advies uit aan de Vaste Kamercommissie Infrastructuur en Milieu over geneesmiddelen en waterkwaliteit.

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
Het is mogelijk om direct water in het instrument te injecteren. 01 april 2013 De beste instrumenten voor innovatief onderzoek 06 maart 2013 Uitbreiding van brede screening op ongewenste stoffen in bronnen voor drinkwater
Iets heel anders
25 augustus 2013 Energiezuinige zoutterugwinning met Eutectic Freeze Crystallization UV-reactor 15 februari 2013 Goede procescontrole maakt van geavanceerde oxidatie een robuuste zuiveringstechniek

open