Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

 

Sterke stijging aantal publicaties van KWR

10 oktober 2013Organisatie

In 2013 publiceert KWR een record aantal artikelen: 85 wetenschappelijke artikelen in peer-reviewed journals, en 87 artikelen in vakbladen. In lijn daarmee neemt ook het aantal maal dat wetenschappelijke publicaties van KWR-onderzoekers geciteerd worden door anderen, flink toe: 1724 keer in 2013.

Chief Science Officer Gertjan Medema van KWR: “De stijging van de wetenschappelijke publicaties heeft een aantal oorzaken. Ten eerste waren er de afgelopen jaren veel promovendi werkzaam bij KWR, die in het kader van hun proefschrift artikelen publiceerden. Daarnaast is KWR verbonden met 5 Nederlandse universiteiten, wat ook leidt tot behoorlijk wat publicaties. Tot slot zorgt de internationalisering van onze opdrachtenportefeuille ervoor dat onze onderzoekers steeds vaker samen met onderzoekers van buitenlandse instituten publiceren.”

A10_publicaties

Groot aantal rapporten

Naast artikelen levert KWR jaarlijks een groot aantal rapporten op: 143 rapporten in 2013. Medema: “Begin 2013 hebben we het vorige BTO-programma – het bedrijfstakonderzoek voor de waterbedrijven – afgesloten en zijn we gestart met het nieuwe programma. In die periode zijn veel onderzoeken afgerond en rapporten opgeleverd. Ook buiten het BTO-programma om en voor tal van andere opdrachtgevers stellen we rapporten op. En we werken uiteraard mee aan rapportages van anderen. Een interessante ontwikkeling is dat projecten tegenwoordig regelmatig resulteren in een website in plaats van een rapport. Daarmee willen we de kennisdisseminatie vergroten.”

Bekijk onze infographics

44 48 47 61 50 74 57 88 85 87 31 62 2009 2010 2011 2012 2013 2008 Klik voor lijst van publicaties Aantal vakbladartikelen per jaar Aantal peer-reviewed artikelen per jaar
BTO- rapporten KWR- rapporten Gezamenlijke rapporten Hoofdstukken in boeken Boeken 108 110 25 13 2 Aantal rapporten en overige publicaties
755 563 1019 1160 1461 1724 2009 2008 2010 2011 2012 2013 Klik voor het meest geciteerde artikel Aantal citaties per jaar
Aantal artikelen per journal Water Research Water Science and Technology Water Science and Technology Water Supply Chemosphere Hydrogeology Journal Science of the Total Environment 8 5 5 4 4 4

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
16 januari 2013 Bedrijfstakonderzoek: enthousiaste en betrokken samenwerking Van links naar rechts: Roberta Hofman-Caris, Willem Koerselman en Bas Wols 29 december 2013 Willem Koerselmanprijs voor Wols en Hofman-Caris
Iets heel anders
Sixteen tools 05 september 2013 Het merk Watershare® groeit 18 december 2013 KWR wordt WHO Collaborating Centre on Water Quality and Health

open