Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

 

Puur Hollandse kalkkorrels zijn duurzaam

25 september 2013Onderzoek

Hergebruik van kalkkorrels, daarnaar doet KWR al verschillende jaren onderzoek voor de duinwaterbedrijven Dunea, PWN en Waternet. Ook waterbedrijf WML en Reststoffenunie doen onderzoek naar kalkkorrels. De onderzoekers wisselen kennis uit. Nu blijkt dat kalkkorrels geënt op Nederlands calciet een interessante duurzaamheidswinst in de productie kunnen opleveren.

Bij het ontharden van water komt kalk vrij in de vorm van korrels, ofwel pellets. Voor waterbedrijven vormen deze pellets bijproducten die naar een nuttige bestemming gaan. Al een aantal jaren zijn de DPW-bedrijven (Dunea, PWN, Waternet) bezig met onderzoek naar verbetering van de kwaliteit van die kalkkorrels, op zoek naar hoogwaardiger hergebruik en duurzaamheidswinst. KWR en Reststoffenunie ondersteunen hen daarbij. In 2014 voegt ook WML zich bij het onderzoek.

Productie van kalkpellets wordt duurzamer met Nederlands calciet

Calciet als entmateriaal

In eerste instantie is geënt met granaatzand, waarop kalk zich afzet. Omdat klanten, zoals de glas- en papierindustrie, graag een zo zuiver mogelijke kalkkorrel willen, is de afgelopen jaren geëxperimenteerd met het maken van zuivere pellets, kalkkorrels met een calcietkern. De eerste resultaten waren veelbelovend: technisch bleek het goed mogelijk. Eerder onderzoek is uitgevoerd met ingekocht Oostenrijks calciet. In 2013 wordt onderzocht wat de meest rendabele manier is om zuivere pellets te produceren. Het onderzoek wordt op proefschaal uitgevoerd met gemalen en gezeefde kalkkorrels als entmateriaal. De geproduceerde pellets kunnen worden vermalen tot entmateriaal door ze in de maalmachine in te brengen met water. De opbrengst van entmateriaal door malen en zeven is ongeveer 40%.

Kalkkorrels

Kalkkorrels

Positief beeld

Onderzoeker Luc Palmen: “We hebben samen met TU Delft een Life Cycle Analysis en een kosten-batenanalyse gemaakt voor Nederlands calciet, ingekocht (Italiaans) calciet en granaatzand. Het gebruik van Nederlands calciet, dat lokaal vermalen, gezeefd en gebruikt wordt als entmateriaal, is voor Waternet de beste oplossing. De duurzaamheid van de zuivering te Weesperkarspel kan met ca. 10.600 EcoPunten per jaar – dat is ongeveer 5% – worden verbeterd door de overstap op Nederlands calciet. Dat komt vooral doordat het calciet over een kleinere afstand vervoerd kan worden. Voor Waternet, en voor enkele andere DPW-locaties, geeft ook de kosten-batenanalyse een positief beeld.”  Er worden ook microbiologische analyses uitgevoerd: het gebruik van gemalen en gezeefde pellets mag geen gevaren opleveren voor de gezondheid. De eerste resultaten lijken erop te wijzen dat verwerking van kalkkorrels tot calciet mogelijk is zonder besmetting met micro-organismen. “Maar,” merkt Palmen op, “de wettelijke en bedrijfseigen eisen rondom het gebruik van entmateriaal zijn streng. Daarom is er in het vervolgonderzoek uitputtend aandacht voor onder meer de microbiologische risico’s van het zeven en vermalen van de pellets.”

Verduurzaming van bedrijfsvoering

Waternet besluit op basis van dit onderzoek de reactoren van de onthardingsfabriek tijdelijk op grote schaal aan te passen, zodat het granaatzand in het onthardingsproces beetje bij beetje vervangen kan worden door calciet en ze uiteindelijk zuivere kalkkorrels gaan produceren. “Wat mij persoonlijk fascineert,” zegt Palmen, “is dat een waterbedrijf, Waternet in dit geval, bereid is om onderzoek te doen naar ingrijpen in het primaire proces – de drinkwaterproductie – om de duurzaamheid en kwaliteit van een reststof te verbeteren. WML gaat dat in 2014 ook doen. Dat is een heel andere manier van denken voor een waterbedrijf. De visie erachter vind ik prachtig.”

Kalkkorrels binnen TKI-Watertechnologie

Verdere microbiologische, chemische en fysische analyses en een praktijktest maken deel uit van het TKI-project ‘Met Hollandse kalkpellets de markt op’, dat in 2014 start. KWR voert het uit samen met Reststoffenunie, Waternet, Dunea, PWN en WML.

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
Stoffen die gemaakt kunnen worden uit restmateriaal 25 april 2013 'Het waterzuiveringsproces hérdenken' 25 augustus 2013 Energiezuinige zoutterugwinning met Eutectic Freeze Crystallization
Iets heel anders
Big data 10 september 2013 Big data: experimenteren en onderzoeken Zicht op Instanbul 11 april 2013 CEO-conferentie in Istanbul

open