Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

 

PREPARED: Voorbereid op klimaatverandering

22 augustus 2013Netwerken Onderzoek

Europese financieringsprogramma’s zijn de motor achter onderzoek en innovatie in de watersector. Het onderzoek dient niet alleen om kennis te vergroten, moet aantoonbaar bijdragen aan de economische ontwikkeling van de lidstaten en Europa als geheel. Een voorbeeld is PREPARED. KWR coördineert dit vierjarige onderzoeksprogramma, dat gestart is in 2010.

De PREPARED-projecten richten zich op de aanpassing van de watersector aan de uitdagingen die voortkomen uit klimaatverandering. Bij de start van het programma is aan vertegenwoordigers uit de  watersector gevraagd welke problemen ze op zich af zagen komen en aan welk onderzoek ze behoeften hadden. Zo sluit het onderzoek direct aan bij de behoeften die er leven. Er is onderzoek gedaan naar innovatieve oplossingen voor de vraagstukken. In 2013 en 2014 worden die uitgetest en gedemonstreerd. KWR is betrokken bij verschillene projecten.

Het onderzoek sluit direct aan bij de behoeften die er leven.

Aquifer Storage and Recovery

Aquifer Storage and Recovery (ASR) is de verzamelnaam voor technieken en concepten die aquifers, watervoerende lagen in de ondergrond, gebruiken om water op te slaan voor gebruik in de toekomst. Aquifers worden bijvoorbeeld ingezet voor seizoensgebonden opslag van tijdelijke wateroverschotten, om te voldoen aan een grotere watervraag in het groeiseizoen of het toeristische hoogseizoen. De opslag kan ook gebruikt worden voor het behandelen van drinkwater of afvalwater en het beheren van de grondwaterniveaus. ASR biedt tal van mogelijkheden voor verbeterd waterbeheer in stedelijk gebied. In PREPARED is een aantal voorbeelden verzameld en beschreven – zoals de ASR in een brakke aquifer voor irrigatiewater in het kassengebied in het Westland – en is een stappenplan gemaakt dat waterbeheerders ondersteunt bij het maken van een eerste afweging of ASR voor hun situatie geschikt is.

Water Cycle Safety Plan

Een ander voorbeeld waaraan KWR heeft meegewerkt, is de ontwikkeling van een Water Cycle Safety Plan in Eindhoven om huidige en toekomstige waterproblemen aan te pakken. De stad ligt in een kom; delen komen onder water te staan bij hevige regenval. Op basis van het Water Cycle Safety Plan dat ontwikkeld is, werken Engelse en Duitse onderzoekers nu aan de risicoanalyse van overstromingen. Het vervolgonderzoek bestrijkt het terugbrengen van de risico’s: wat zijn de kosten en baten van verschillende preventieve maatregelen?

Klimaatverandering en sociale rechtvaardigheid

Adriana Hulsmann, coördinator van PREPARED, licht de maatschappelijke relevantie van het Europese project toe. “Ons doel is om nutsbedrijven te voorzien van middelen en kennis die ten goede komen aan Europese burgers. Klimaatverandering en sociale rechtvaardigheid hangen nauw samen, omdat juist degenen die het minst bijdragen aan de verandering van het klimaat, het meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen ervan. Kwetsbare groepen, zoals de zwakkeren, ouderen en armen, hebben vaak beperkte middelen om zich te beschermen tegen de invloeden van klimaatverandering op hun omgeving, zoals overstromingen, hittegolven en perioden van droogte.” PREPARED wordt in 2014 afgerond.

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
Zicht op Budapest, Hongarije 21 maart 2013 Vanuit netwerken gezamenlijk onderzoek doen Schematisering ondergrondse waterberging, gebruikmakend van hemelwater als bron van zoet water. 21 februari 2013 Zoetwaterbellen in zout grondwater
Iets heel anders
12 december 2013 Hergebruik van effluent in tuinbouw en industrie Steeds meer consumentenproducten – medicijnen, textiel, zonnebrandmiddelen – bevatten nanodeeltjes: deeltjes die in minstens 1 dimensie kleiner zijn dan 100 nanometer en daardoor andere eigenschappen hebben dan ‘gewone’ chemische stoffen. 12 december 2013 Positieve midterm-evaluatie van NanoNextNL

open