Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

Promotie Christian Eschauzier 

Perfluorverbindingen vragen nieuwe zuiveringsmethoden drinkwater

30 november 2013Onderzoek

Eschauzier promoveert aan de UvA op zijn onderzoek naar de aanwezigheid van perfluoroalkylzuren in het drinkwater. Hij voerde dit onderzoek uit bij KWR onder begeleiding van principal scientist Pim de Voogt.

Perfluoroalkylzuren (PFAAs) zijn stoffen die veel worden toegepast in industriële en consumptiegoederen, zoals antiaanbakpannen,  vanwege hun water-, vet- en vuilafstotende eigenschappen en hun microbiële en chemische stabiliteit. Bestaande zuiveringsmethoden voor drinkwater blijken weinig tot geen effect te hebben op de verwijdering van verschillende PFAAs. Hierdoor wordt een deel van deze stoffen die in oppervlaktewater aanwezig zijn, teruggevonden in het drinkwater. Hoewel de gemeten concentraties in drinkwater onder de bestaande toelaatbare grens blijven, kijken waterbedrijven al naar zuiveringstechnieken die wel in staat zijn tot verdere verwijdering. Eschauzier ontdekte dat ionenwisselaars geschikt zijn om de PFAAs met een zogenoemde korte alkaanketen te verwijderen, terwijl PFAAs met een lange alkaanketen beter met actief kool verwijderd worden.

W4A_veldwerk Christian

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
Onderzoeker Erik Emke en Pim de Voogt aan het werk in het laboratorium 26 januari 2013 Het riool als spiegel van de samenleving Nieuwe stoffen, zoals geneesmiddelen, kunnen de bronnen voor drinkwater bereiken 05 mei 2013 Tijdig stoffen signaleren die de drinkwatervoorziening kunnen bedreigen
Iets heel anders
29 november 2013 Andreas Moerman wint KNW Scriptieprijs Akoestische meting door Echologics. Bij punt 0 wordt een geluid geproduceerd, dat wordt opgevangen bij de punten 1 en 2. Verschillen in het geluidsspectrum van 1 en 2 geven informatie over de gemiddelde stijfheid en dus de conditie het stuk buis L tussen 1 en 2. (bron: Echologics). 20 mei 2013 Goedkopere leidinginspectie kan waterbedrijven miljoenen besparen
Wetenschappelijke publicaties
01/08/2013
Perfluorinated alkylated acids in groundwater and drinking water: Identification, origin and mobility

01/01/2013
Presence and sources of anthropogenic perfluoroalkyl acids in high-consumption tapwater based beverages


open