Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

Kick-off groot Europees project SOLUTIONS 

Oplossingen voor huidige en toekomstige chemische stoffen in water

29 oktober 2013Netwerken Onderzoek

Van 29 tot 31 oktober vindt de kick-off van SOLUTIONS plaats. SOLUTIONS is een groot vijfjarig Europees onderzoeksproject, gericht op oplossingen voor huidige en toekomstige chemische stoffen in het water. Het project kent 39 deelnemers en KWR is 1 van de 5 grootste partners in het project.

SOLUTIONS richt zich op de ontwikkeling van een nieuw raamwerk voor het prioriteren van stoffen met het oog op risico’s voor mens en milieu en het reduceren van de effecten van mengsels van stoffen in Europese wateren. Daarnaast levert het project efficiënte meet- en modelleringsmethoden op om stoffen te identificeren. De ontwikkelde methoden worden toegepast in casestudies in 3 grote Europese stroomgebieden, waaronder de Rijn.

Het project voorziet ook in scenariostudies over de ontwikkeling van emissie van stoffen.

KWR richt zich op risicobeoordeling en casestudies

Het Duitse onderzoeksinstituut UFZ coördineert het project. KWR richt zich vooral op innovatief toxicantenmanagement, waarbij het doel is om mogelijke oplossingen te integreren in de risicobeoordeling van stoffen en dit ook een rol te laten spelen in de prioritering. Daarnaast bereidt KWR – onder meer samen met het Nederlandse waterbedrijf Oasen – casestudies in het Rijnstroomgebied voor.

W3_kick-off SOLUTIONS

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
Nieuwe stoffen, zoals geneesmiddelen, kunnen de bronnen voor drinkwater bereiken 05 mei 2013 Tijdig stoffen signaleren die de drinkwatervoorziening kunnen bedreigen
Iets heel anders
Zicht op Budapest, Hongarije 21 maart 2013 Vanuit netwerken gezamenlijk onderzoek doen 10 november 2013 Drinkwaterbedrijf van de toekomst

open