Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

Promotie Marjolijn Woutersen 

Ontwikkeling van sensor om kwaliteit oppervlaktewater te meten

6 juni 2013Onderzoek

Marjolijn Woutersen promoveert aan de VU op haar werk bij KWR rond het meebouwen en testen van een nieuwe sensor om de kwaliteit van het oppervlaktewater en specifieke soorten toxiciteit in het water te meten. Deze sensor maakt gebruik van genetisch gemodificeerde bacteriën die reageren op genotoxische stoffen door licht te geven (luminescentie).

WB4_promotieonderzoek sensoren

 

Een deel van het drinkwater in Nederland wordt gewonnen uit oppervlaktewater. De kwaliteit van dit water wordt door waterbedrijven gemeten met sensoren. Uit het promotieonderzoek van Woutersen blijkt dat het mogelijk is om luminescente bacteriën aan een sensor toe te voegen. Wanneer vervolgens genotoxische stoffen in het water worden gebracht, geven de bacteriën meer licht. Woutersen heeft de sensor ook getest met Maaswater. Om een dergelijke sensor in de praktijk toe te passen, moet deze nog verder worden ontwikkeld.

 Europa zet ook in op sensoren

In 2014 wordt bekend dat KWR deelneemt aan de Action Group ‘Real Time Water Quality Monitoring’, waarmee de Europese Commissie het bredere onderzoek naar sensoren naar de markt wil brengen.

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
Alle deelnemers aan het project Solutions 29 oktober 2013 Oplossingen voor huidige en toekomstige chemische stoffen in water
Iets heel anders
15 april 2013 Een goede voorbereiding… 24 november 2013 Welke rol spelen verbindingen tussen leidingen?

open