Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

Promotie Stijn Brouwer 

Ondernemende ambtenaren cruciaal voor vernieuwing waterbeheer

20 december 2013Onderzoek

Waterbeheerders moeten zich steeds vaker aanpassen en vernieuwen. Verandering van beleid is in de praktijk niet makkelijk. Onderzoeker Stijn Brouwer, sinds 2013 werkzaam voor KWR, promoveert aan de VU op veranderingsstrategieën van ondernemende waterbeheerders.

Brouwer betrok 339 beleidsondernemers van gemeenten, provincies, waterschappen en lokale directies van Rijkswaterstaat in zijn onderzoek. Beleidsondernemers definieert hij als bijzondere ambtenaren die – net als private ondernemers – gekenmerkt worden door hun bereidheid risico’s te nemen, en uiterst alert zijn voor kansen om innovatieve ideeën in ‘de markt’ te zetten. Brouwer bracht hun strategisch handelen nauwkeurig in kaart.

Bruikbare kennis over water governance

Kennisuitwisseling tussen professionals uit de watersector

Kennisuitwisseling tussen professionals uit de watersector

Uit het onderzoek blijkt dat beleidsondernemers – veel meer dan tot op heden wordt aangenomen – goed in staat te zijn beleidsverandering te beïnvloeden als zij effectief gebruikmaken van een mix van strategieën. Binnen KWR wordt de kennis over water governance en invloed van individuen ingezet bij het onderzoek naar het verbinden van mensen en organisaties rondom maatschappelijke opgaven voor de watersector – ook internationaal – en bij onderzoek naar veranderprocessen bij waterbedrijven.

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
17 augustus 2013 Hoe stimuleren we waterhergebruik in Europa? De 4 ideaaltypische rollen die waterbedrijven kunnen innemen bij gebiedsprocessen. 28 september 2013 Voorbij het eigenbelang
Iets heel anders
Ralph Beuken bij werkzaamheden van waterbedrijf Dunea 08 maart 2013 Asset management: theorie en praktijk verbonden Onderzoeker Erik Emke en Pim de Voogt aan het werk in het laboratorium 26 januari 2013 Het riool als spiegel van de samenleving

open