Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

Meest geciteerde artikel in 2013 

Willem Koerselmanprijs voor Wols en Hofman-Caris

29 december 2013Onderzoek Organisatie

Bas Wols en Roberta Hofman-Caris winnen de Willem Koerselmanprijs 2013 met hun artikel ‘Review of photochemical reaction constants of organic micropollutants required for UV advanced oxidation processes in water’ in het wetenschappelijke tijdschrift Water Research. Het artikel wordt in 2013 24 keer geciteerd door andere onderzoekers.

De Willem Koerselmanprijs wordt elk jaar door Chief Science Officer Gertjan Medema uitgereikt aan de KWR-onderzoekers die het peer reviewed artikel hebben geschreven dat in het voorafgaande jaar het meest geciteerd is. Traditioneel reikt naamgever en ex-collega Willem Koerselman de prijs uit aan de onderzoekers. Het winnende artikel van 2013 dateert uit 2012 en geeft een overzicht van parameters van ruim honderd organische microverontreinigingen die door geavanceerde oxidatie kunnen worden omgezet in kleinere, beter biodegradeerbare verbindingen, of zelfs in water en kooldioxide.

“Citaties vormen een internationale erkenning van je werk”

Microverontreinigingen effectief verwijderen

Hofman-Caris legt uit: “In bronnen voor drinkwater zitten steeds meer organische microverontreinigingen, zoals pesticiden, medicijnen en verzorgingsproducten. Samen met de waterbedrijven onderzoeken we technieken om deze microverontreinigingen effectief te verwijderen. Geavanceerde oxidatie is een van die technieken. Daarbij zorgen zowel UV-straling als hydroxylradicalen – die ontstaan uit H2O2 – voor de omzetting van microverontreinigingen. Met het overzicht van de parameters kunnen we uitrekenen hoeveel UV en H2O2 er nodig is om alle verontreinigingen in voldoende mate om te zetten. Op basis hiervan kunnen de waterbedrijven hun zuiveringsprocessen optimaliseren.”

Artikel vult kennisleemte in

Hofman-Caris en Wols zijn vereerd dat de Willem Koerselmanprijs hen ten deel valt. Wols: “Citaties vormen een internationale erkenning van je werk. Ik had stiekem wel gehoopt dat dit artikel goed geciteerd zou worden, want ik merkte zelf in mijn modelleerwerk dat een goed overzicht van de waarden van de voor UV/H2O2 relevante parameters voor allerlei microverontreinigingen, ontbrak. Maar dat het artikel 1 jaar na verschijnen al zo veel geciteerd is, heeft me wel verrast.”

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
UV-reactor 15 februari 2013 Goede procescontrole maakt van geavanceerde oxidatie een robuuste zuiveringstechniek
Iets heel anders
Zicht op Instanbul 11 april 2013 CEO-conferentie in Istanbul Schematisering ondergrondse waterberging, gebruikmakend van hemelwater als bron van zoet water. 21 februari 2013 Zoetwaterbellen in zout grondwater
Wetenschappelijke publicaties
01/10/2013
Degradation of 40 selected pharmaceuticals by UV/H2O2

01/06/2012
Review of photochemical reaction constants of organic micropollutants required for UV advanced oxidation processes in water


open