Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

Programma Milieurisico’s krijgt grotere rol 

Positieve midterm-evaluatie van NanoNextNL

12 december 2013Netwerken Onderzoek

De midterm review van NanoNextNL eind 2013 is zeer positief en benadrukt het belang van het onderzoek naar milieurisico’s. NanoNextNL is een samenwerkingsverband van meer dan 100 universiteiten, onderzoeksinstituten, medische centra en bedrijfsleven dat onderzoek doet naar nanotechnologie. Adriënne Sips van het RIVM is coördinator van het thema Risk Analysis and Technology Assessment (RATA). Daaronder valt het programma Milieurisico’s, waarvan Annemarie van Wezel, principal scientist bij KWR, de programmadirecteur is.

Steeds meer consumentenproducten – medicijnen, textiel, zonnebrandmiddelen – bevatten nanodeeltjes: deeltjes die in minstens 1 dimensie kleiner zijn dan 100 nanometer en daardoor andere eigenschappen hebben dan ‘gewone’ chemische stoffen.

Steeds meer consumentenproducten – medicijnen, textiel, zonnebrandmiddelen – bevatten nanodeeltjes: deeltjes die in minstens 1 dimensie kleiner zijn dan 100 nanometer en daardoor andere eigenschappen hebben dan ‘gewone’ chemische stoffen.

In 2011 ging de samenwerking van start. Aangezien het programma tot eind 2016 loopt, is het in december 2013 tijd voor een zogenaamde ‘midterm review’: waar staan we en wat kan er beter? De internationale adviesraad (IAC) van NanoNextNL spreekt vele onderzoekers in het programma en schrijft daarover een lovend rapport. Een citaat: “We expected wonderful science; and it was! Most programmes contain science that can stand any international benchmark test.” Ook gaf de adviesraad complimenten voor de samenwerking tussen de partijen, de aandacht voor praktische toepassing (‘meer dan verwacht’) en het hoge niveau van de wetenschappers en ontwikkelaars. Sips: “Het bevestigt mijn beeld dat Nederland meedraait aan de wereldtop in de ontwikkeling van nanotechnologie. Wat ons uniek maakt, is dat wij de aandacht voor veiligheid zo in de innovatie inbouwen dat de investering in veiligheidsonderzoek als een bonuspunt wordt gezien in plaats van een hindernis.”

Meer aandacht voor risicobeoordeling

Juist op dat punt ondersteunt de adviesraad het werk waar Sips en KWR mee bezig zijn. Ze beveelt aan het RATA-programma Milieurisico’s een nog steviger positie te geven in de andere programma’s. Van Wezel: “We zijn met wat we doen een beetje een vreemde eend in de bijt, maar we krijgen steeds meer voeten aan de grond. De raad vindt dat ook belangrijk en waardeert ons werk.” Sips vult aan: “We gaan nu van verkenning naar echte samenwerking. Waar de risicobeoordelaars nu vaak aan het eind van de keten zitten, moeten we ze naar voren halen. En de meeste ontwikkelaars moeten nog leren denken om vanuit risicoperspectief naar hun producten te kijken. Dat betekent niet alleen, eerder aandacht besteden aan veiligheidsaspecten, maar ook oog hebben voor nieuwe veiligheidsaspecten die bij nanotechnologie kunnen opduiken.”

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
Nieuwe stoffen, zoals geneesmiddelen, kunnen de bronnen voor drinkwater bereiken 05 mei 2013 Tijdig stoffen signaleren die de drinkwatervoorziening kunnen bedreigen Deelnemers aan de workshop over drinkwater en gezondheid op 20 januari 2014. Midden achteraan Merijn Schriks, links van hem Annemieke Kolkman, vooraan 2e van rechts Victoria Osorio. 01 september 2013 Twee Marie Curie-fellows bij KWR
Iets heel anders
12 december 2013 Hergebruik van effluent in tuinbouw en industrie Na het afslijten van de onderzijde ontstaat een lek in de zinker. 27 juni 2013 Leidingbreuk op de zeebodem

open