Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

Asset management 

Leidingbreuk op de zeebodem

27 juni 2013Onderzoek

Voor de watervoorziening aan het eiland Texel maakt waterbedrijf PWN gebruik van 2 zinkers: waterleidingen die in de zeebodem zijn ingegraven. Juni 2013 ontstaat er een breuk in zo’n zinker. De bevolking van Texel wordt meteen ingelicht, maar merkt niets tot vrijwel niets in de waterlevering: die gaat gewoon door.

“De infrastructuur is zo ingericht dat elk onderdeel gemist kan worden-”

Op 27 juni ontstaat er een breuk in  een zinker, een leiding onder de zeebodem naar Texel. Geen reden tot paniek, want de levering gaat gewoon door.  “Dat is toch mooi?” zegt George Mesman, die namens KWR het onderzoek naar de oorzaken van de breuk leidt. “De infrastructuur is zo ingericht dat elk onderdeel gemist kan worden en de levering toch blijft voldoen aan een bepaald minimumniveau. Als er een deel uitvalt, ervaart de consument nauwelijks een beperking.”

Hoogseizoen

Ilse Dingerdis, teamleider Leidingbeheer van PWN legt uit hoe dat komt: “Er lopen 2 leidingen naar Texel. Normaal is 1 leiding voldoende om iedereen op het eiland van drinkwater te voorzien, zelfs als in de zomermaanden juli en augustus de bevolking van Texel, als gevolg van het toerisme, verviervoudigt. Vanwege de aanhoudende hittegolf eind juli, hebben wij besloten om geen risico’s te nemen. PWN heeft  gedurende een paar dagen extra drinkwater naar het eiland gebracht met speciale tankwagens.” Toch heeft de bevolking vrijwel niets gemerkt. Dingerdis: “De drinkwatervoorziening is niet in gevaar geweest. We hebben mensen wel geadviseerd om iets zuiniger te zijn met water en niet hun tuintjes te sproeien.”

Oorzaak

Na het afslijten van de onderzijde ontstaat een lek in de zinker.

Na het afslijten van de onderzijde ontstaat een lek in de zinker.

PWN wil uiteraard weten welke mechanismen hebben geleid tot de breuk, om een eventuele herhaling te voorkomen. Mesman werkt samen met Paul Wesselius van PWN aan een sluitend antwoord. Half september ronden ze het onderzoek af. Op 1 november is de leiding weer in gebruik. Mesman licht de oorzaak toe: “Heel soms komt het voor dat een deel van de zinker bloot komt te liggen. Doordat het polyethyleen van de buis en het zoete water lichter zijn dan zeewater, drijft dat deel net boven de zeebodem. Door invloeden van eb en vloed raakt de onderkant van de buis soms wel, soms niet de grond en daar ontstaat slijtage. De buis is aan de onderkant gebroken.”

Technische uitdaging

Dingerdis is heel tevreden met het onderzoek. “We weten nu veel meer. De locatie waar de breuk is opgetreden is heel dynamisch: de werking van de getijden is sterk. In een paar jaar tijd kan de bodem 3 tot 4 meter lager liggen. We hebben het aantal inspecties van de beide zinkers van eens per halfjaar naar 1 keer in het kwartaal opgeschroefd.” In de huidige situatie kan dit dus opnieuw gebeuren. Maar PWN legt zich daar niet bij neer. “We zijn druk bezig met een permanente oplossing,” zegt Dingerdis. “Onze voorkeur gaat ernaar uit om een leiding ondergronds te boren. Het zou de eerste keer zijn dat er zo’n lange leiding in Nederland wordt geboord:  4,6 kilometer. Dat is wel een technische uitdaging!”

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
Ralph Beuken bij werkzaamheden van waterbedrijf Dunea 08 maart 2013 Asset management: theorie en praktijk verbonden Voor het onderzoek aan het filtraat van de nafilters op pompstation Onnen is onder andere gebruik gemaakt van een hemoflow-installatie waarmee deeltjes worden geconcentreerd en vervolgens via analyse nader gekarakteriseerd. 10 juli 2013 Waarheidsvinding bij pompstation Onnen
Iets heel anders
Schematische weergave van schaliegaswinning. Bij het boren en opslag/transport van vervuild water kunnen technische en menselijke fouten optreden, met gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater. 10 juli 2013 Diepgravend onderzoek naar schaliegaswinning Van links naar rechts: Roberta Hofman-Caris, Willem Koerselman en Bas Wols 29 december 2013 Willem Koerselmanprijs voor Wols en Hofman-Caris

open