Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

Vertaling van wetenschap naar wereldwaterpraktijk 

KWR wordt WHO Collaborating Centre on Water Quality and Health

18 december 2013Netwerken Onderzoek
Demonstratie van een Household Water Treatment System, foto: M. Montgomery (WHO)

Demonstratie van een Household Water Treatment System, foto: M. Montgomery (WHO)

Vlak voor Kerst maakt de WHO-directie bekend dat KWR officieel partner wordt van de World Health Organization (WHO). Bestaande en nieuwe activiteiten die bijdragen aan de doelen van WHO, en daarmee aan de wereldgezondheid, voert KWR nu uit onder de vlag van ‘WHO Collaborating Centre on Water Quality and Health’. KWR-onderzoekers testen onder meer waterzuiveringsystemen en dragen bij aan kennisoverdracht en training.

Het nieuwe WHO Collaborating Centre is gehuisvest bij KWR, om precies te zijn bij de kennisgroep Waterkwaliteit en Gezondheid. Chief Science Officer en hoogleraar Water & Gezondheid Gertjan Medema staat aan het hoofd van het centrum, dat als doel heeft het werk van WHO te ondersteunen: het streven naar het hoogst mogelijke gezondheidsniveau voor alle wereldburgers. WHO adviseert wereldwijd over beleid en regelgeving op het gebied van water. Om die adviezen op te stellen verzamelt de organisatie goede kennis en vertaalt deze naar de wereldwaterpraktijk.

Een delegatie van WHO en NSF bezoekt bij KWR om testprotocollen te verbeteren en harmoniseren

Een delegatie van WHO en NSF bezoekt bij KWR om testprotocollen te verbeteren en harmoniseren

Voortzetting en uitbreiding van de relatie

KWR doet al ruim 40 jaar onderzoek op het gebied van waterkwaliteit en gezondheid – onder meer samen met de Nederlandse waterbedrijven – en heeft dan ook veel expertise in huis. De benoeming tot Collaborating Centre is een bestendiging van de samenwerkingsrelatie die al bestond tussen KWR en WHO op het gebied van de microbiologische en chemische veiligheid van water en sanitatie. Medema: “De benoeming betekent voor KWR een erkenning van de waarde van onze kennis om de wereldwijde waterkwaliteitsproblematiek te helpen verbeteren.” Eerder droeg KWR al bij aan WHO-adviezen door kennis te leveren op het gebied van microbiologische risicoanalyse, Water Safety Plans en gezondheidseffecten van de hardheid van drinkwater. Ook de komende jaren staat de vertaling van wetenschap naar wereldwaterpraktijk centraal, waarmee de kiem wordt gelegd voor een nieuwe aanpak van waterkwaliteit en regelgeving, wat ook voor  opdrachtgevers van KWR van belang is.

“De benoeming is een erkenning van de waarde van onze kennis over waterkwaliteit”

Evaluatie van Household Water Treatment Systems

De duur van het ‘partnership’ tussen KWR en WHO is 4 jaar en bestaat uit de voortzetting van het onderzoek naar microbiologische veiligheid van water, het geven van workshops en trainingen, en het fungeren als specialiteitenlaboratorium in het geval van ziekte-uitbraken via water. Daarnaast fungeert KWR ook als testlaboratorium voor de verificatie van de effectiviteit van Household Water Treatment (HWT) Systems, waterzuiveringsystemen die in ontwikkelingslanden een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van ziekte en sterfte door diarree. WHO heeft KWR en de Amerikaanse National Sanitation Foundation (NSF) geselecteerd als testlaboratorium voor deze systemen. “De beoordeling van de systemen is een belangrijke aangelegenheid”, vertelt Margaret Montgomery van WHO. “We zijn er trots op dat we deze evaluatie coördineren en kunnen ons daarbij geen betere partners voorstellen dan NSF en KWR.” De eerste tests vinden medio 2014 plaats.

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
Cuvetten met glasparels in de Continue Biofilm Monitor 04 juli 2013 Continue Biofilm Monitor volop in gebruik Het bronopsporingsonderzoek wordt uitgebreid met honden en paarden. 20 augustus 2013 DNA-detectie steeds breder ingezet
Iets heel anders
DESSIN logo 13 september 2013 Kijken naar ecosystemen bij waterschaarste en verontreinigingen Annemarie Van Wezel 01 juli 2013 Twee KWR-onderzoekers bijzonder hoogleraar Universiteit Utrecht

open