Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

 

Kunstmatige regenbuien laten zien hoe grondlagen water reinigen

15 maart 2013BTO

Ongeveer 60% van het Nederlandse drinkwater wordt gemaakt uit grondwater. Grondwater is een schone bron: het ontstaat uit oppervlaktewater en regenwater dat door de bodem tot in diepere lagen doordringt. Tijdens die bodempassage worden micro-organismen en chemische verontreinigingen uit het water gefilterd. KWR onderzoekt binnen het Bedrijfstakonderzoek (BTO) hoe de verwijdering van virussen en bacteriën verloopt.

Meer kennis over de effectiviteit van bodempassage brengt de risico’s voor drinkwater beter in kaart

Voor waterbedrijven is het belangrijk te weten hoe effectief de zuivering in de bodem verloopt, vooral in de bovenste, niet met water verzadigde laag. Die informatie gebruiken zij om ondiepe winningen in te richten, maar ook om te bepalen waar in waterwingebieden begrazing of recreatie kan worden toegestaan: dat zijn immers activiteiten waarbij ziekteverwekkende micro-organismen uit fecaliën juist weer ín het water zouden kunnen komen.

Risico’s modelleren

In 2013 wordt voor dit onderzoek  een opstelling gebouwd met kolommen uit echte bodem, afkomstig van waterwingebieden. Deze kolommen worden kunstmatig beregend en hydrologische beschreven. Door een modelbacterie en een modelvirus toe te voegen en tijdens de beregening monsters te nemen, bepalen de onderzoekers hoe  effectief deze micro-organismen worden verwijderd. De resultaten daarvan laten zien dat het overgrote deel van de verwijdering van ziekteverwekkers in de bovenste 50 cm. onverzadigde zone plaatsvindt: precies in de meest onverzadigde laag. Met een hydrologisch model van het systeem kunnen de waterbedrijven de in het onderzoek verzamelde gegevens vertalen naar hun eigen praktijk.

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
Cuvetten met glasparels in de Continue Biofilm Monitor 04 juli 2013 Continue Biofilm Monitor volop in gebruik 12 augustus 2013 Geen ziekteverwek­kende non-tubercu­leuze mycobacteriën in drinkwater
Iets heel anders
Annemarie Van Wezel 01 juli 2013 Twee KWR-onderzoekers bijzonder hoogleraar Universiteit Utrecht Voor het onderzoek aan het filtraat van de nafilters op pompstation Onnen is onder andere gebruik gemaakt van een hemoflow-installatie waarmee deeltjes worden geconcentreerd en vervolgens via analyse nader gekarakteriseerd. 10 juli 2013 Waarheidsvinding bij pompstation Onnen

open