Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

KWR initiator van Europees project DESSIN 

Kijken naar ecosystemen bij waterschaarste en verontreinigingen

13 september 2013Netwerken Onderzoek

In 2013 honoreert de Europese Commissie, in het kader van het FP7-programma Water Innovation Demonstration Projects, een projectvoorstel van KWR en partners dat gericht is op ecosystem services. DESSIN kan van start gaan, een vierjarig project met als centrale vraag: hoe kunnen ecosystemen helpen bij waterschaarste en aanpak van verontreinigingen?

DESSIN gaat over de versnelling van innovatieve oplossingen in de watersector op het gebied van ecosysteemdiensten. Het idee achter het project is dat technologieën voor bijvoorbeeld berging of zuivering van water, optimaal kunnen inspelen op de potentie van het natuurlijke systeem. In deze nieuwe benadering versterken sociaaleconomische en milieuaspecten de traditioneel technologische waardering van innovaties. Het Duitse IWW, partner van KWR in ARC, coördineert het project.

Concrete cases in heel Europa

Het project wordt opgebouwd rond verschillende Europese cases:

DESSIN logo

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
Zicht op Budapest, Hongarije 21 maart 2013 Vanuit netwerken gezamenlijk onderzoek doen Schematisering ondergrondse waterberging, gebruikmakend van hemelwater als bron van zoet water. 21 februari 2013 Zoetwaterbellen in zout grondwater
Iets heel anders
01 juni 2013 De Watertelefoon is altijd bereikbaar Koen zuurbier demonstreert de werking van de freshmaker tijdens de opening 15 juni 2013 Freshmaker van de tekentafel in de praktijk

open