Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

KWR-onderzoekers brengen boek uit 

Kennis over microbiologische nagroei in het leidingnet gebundeld

26 september 2013BTO Onderzoek

Onderzoekers Dick van der Kooij en Paul van der Wielen overhandigen hun boek over microbiologische (na)groei in drinkwatersystemen – Microbial Growth in Drinking Water Supplies, Problems, Causes, Control and Research Needs – aan Jan Peter van der Hoek (Waternet) en Trudy Suylen (Evides).  Het boek wordt uitgegeven door IWA en vervult volgens Van der Wielen de behoefte aan een goed overzicht van het onderzoek op dit gebied.

Van der Kooij en Van der Wielen stelden het boek samen naar aanleiding van een internationaal congres in het kader van het Bedrijfstakonderzoek voor de Nederlandse waterbedrijven (BTO). Onderzoekers uit 8 landen beschrijven hoeveel voortgang er in de afgelopen eeuw is gemaakt in de kennis over microbiologische groei – dat wil zeggen groei van micro-organismen zoals bacteriën – in het drinkwaterdistributiesysteem. Naast de oorzaken en gevolgen van deze groei gaat het ook over biologisch stabiel drinkwater: water dat geen of beperkte aanleiding geeft tot groei van micro-organismen in het distributiesysteem.

Onderzoekers uit 8 landen beschrijven de kennis over microbiologische groei in het drinkwaterdistributiesysteem

Kennislacunes vragen om meer onderzoek

Veel aandacht gaat uit naar de distributie van drinkwater zonder toevoeging van desinfecterende stoffen, zoals chloor. Ook komen het ontwerp van leidingnetten en de effecten van zuiveringsmethoden aan bod. Het laatste hoofdstuk is geheel gewijd aan de kennislacunes en verder onderzoek. Zo is er behoefte aan nieuwe detectiemethoden voor ziekteverwekkende micro-organismen, en willen de onderzoekers meer kennis vergaren over de gezondheidseffecten en het gedrag van deze pathogenen in het drinkwatermilieu.

W6B_boek Paul

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
Cuvetten met glasparels in de Continue Biofilm Monitor 04 juli 2013 Continue Biofilm Monitor volop in gebruik 12 augustus 2013 Geen ziekteverwek­kende non-tubercu­leuze mycobacteriën in drinkwater
Iets heel anders
UV-reactor 15 februari 2013 Goede procescontrole maakt van geavanceerde oxidatie een robuuste zuiveringstechniek De druppelaars simuleren een regenbui 15 maart 2013 Kunstmatige regenbuien laten zien hoe grondlagen water reinigen

open