Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

Promotie Matthijs Bonte 

Invloed van WKO op grondwaterkwaliteit

16 december 2013BTO Onderzoek

Matthijs Bonte promoveert aan de VU op zijn onderzoek naar de effecten van warmte/koudeopslag (WKO) op grondwaterkwaliteit.

WKO wordt steeds vaker toegepast in utiliteitsbouw, woningbouw en glastuinbouw. Ook dichtbij plekken waar grondwater wordt gewonnen voor de drinkwaterproductie.

Uit het onderzoek blijkt dat nabij WKO-systemen de grondwaterkwaliteit voornamelijk wordt beïnvloed door menging van diep en ondiep grondwater met verschillende waterkwaliteit. Ondiep grondwater – vaak beïnvloed door menselijke handelen – kan door WKO versneld op grotere diepte komen. Daarnaast blijkt uit laboratoriumexperimenten dat bij een stijging van de temperatuur diverse bodemprocessen worden beïnvloed. Stoffen worden (mogelijk tijdelijk) gemobiliseerd en organisch materiaal wordt versneld afgebroken.

Meer onderzoek naar water en energie

Bonte voerde zijn promotieonderzoek uit binnen het Bedrijfstakonderzoek (BTO) van de Nederlandse waterbedrijven. Onder het thema Water & Energie doen KWR en de waterbedrijven ook onderzoek naar onder meer putverstopping bij WKO en geothermiebronnen, hoge-temperatuur-opslag en thermische energie uit leidingen.

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
Schematische weergave van schaliegaswinning. Bij het boren en opslag/transport van vervuild water kunnen technische en menselijke fouten optreden, met gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater. 10 juli 2013 Diepgravend onderzoek naar schaliegaswinning Producten die watergerelateerd energiegebruik kunnen reduceren 28 maart 2013 Waterbedrijven kunnen adviseren over watergerelateerd energieverbruik
Iets heel anders
05 november 2013 Eerste Annual Watershare® Meeting in Amsterdam Akoestische meting door Echologics. Bij punt 0 wordt een geluid geproduceerd, dat wordt opgevangen bij de punten 1 en 2. Verschillen in het geluidsspectrum van 1 en 2 geven informatie over de gemiddelde stijfheid en dus de conditie het stuk buis L tussen 1 en 2. (bron: Echologics). 20 mei 2013 Goedkopere leidinginspectie kan waterbedrijven miljoenen besparen
Wetenschappelijke publicaties
25/03/2013
Environmental impacts of aquifer thermal energy storage investigated by field and laboratory experiments

01/03/2014
How to achieve optimal and sustainable use of the subsurface for Aquifer Thermal Energy Storage


open