Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

KWR coördineert ‘governance’ in DEMOWARE 

Hoe stimuleren we waterhergebruik in Europa?

17 augustus 2013Netwerken Onderzoek

Hoe kunnen de mogelijkheden en kansen voor waterhergebruik in Europa verbeterd worden? Deze vraag staat centraal in het Europese project DEMOWARE, dat als subtitel heeft: Innovation Demonstration for a Competitive and Innovative European Water Reuse Sector. In 2013 wordt het projectvoorstel gehonoreerd, waarna het project begin 2014 van start gaat.

Aan het driejarige project nemen 27 partners uit 10 landen deel

DEMOWARE richt zich op alle facetten van waterhergebruik: de ontwikkeling van innovatieve technologieën, monitoring, milieu- en gezondheidsrisico’s, marktkansen, financiering én governance – de meer beleidsmatige kant van waterhergebruik. Aan het driejarige project nemen 27 partners uit 10 landen deel en de financiering komt voor een groot deel uit het FP7-programma Water Innovation Demonstration Projects van de Europese Commissie.

Governance-model opstellen en toetsen

KWR is coördinator van het governance-werkpakket. Samen met onder andere Cranfield University start KWR onderzoek naar beleid, wet- en regelgeving en betrokkenheid van burgers en stakeholders. Zo worden bijvoorbeeld interviews gehouden met betrokkenen bij het succesvolle waterhergebruikproject in Torreele, België. De bevindingen voor een effectief en ondersteunend governance-model worden toegepast bij een nieuw waterhergebruikproject in de Vendée, Frankrijk.

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
Zicht op Budapest, Hongarije 21 maart 2013 Vanuit netwerken gezamenlijk onderzoek doen DESSIN logo 13 september 2013 Kijken naar ecosystemen bij waterschaarste en verontreinigingen
Iets heel anders
Orchidee, Koolmansdijk (foto: Jerry van Dijk) 17 november 2013 Fosfaat bedreigt voortbestaan zeldzame planten 30 november 2013 Perfluorverbindingen vragen nieuwe zuiveringsmethoden drinkwater

open