Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

Competence center for resource recovery 

‘Het waterzuiveringsproces hérdenken’

25 april 2013Netwerken

Een bevlogen man, wordt de voorzitter van de programma-adviesraad van het ‘competence center for resource recovery’ genoemd. Willy Verstraete, emeritus hoogleraar uit Gent, licht zijn visie toe.

Hergebruik van reststoffen is een onderwerp waarover KWR inmiddels veel expertise heeft opgebouwd. De nauwe samenwerking met Reststoffenunie, de waterbedrijven en waterschappen heeft daarbij een grote rol gespeeld. In 2012 ontstond het idee om die expertise wereldwijd te delen via een  ‘competence center for resource recovery’. Dit open innovatiecentrum komt tot stand in samenwerking met de International Water Association (IWA). De Gentse emeritus hoogleraar Willy Verstraete wordt voorzitter van de programma-adviesraad van het centrum. Zijn doel is een brug te slaan tussen de activiteiten van de KWR en andere wereldspelers binnen het IWA-cluster ‘Resource recovery from water’.

Stappenplan

Verstraete heeft een duidelijke visie op wat nodig is. “We moeten allereerst leren waar kansen liggen om huidige basisstoffen te vervangen door reststoffen. Plastic, dat traditioneel op basis van olie wordt gemaakt, kan ook uit vezels uit afvalwater worden opgebouwd. Daarnaast is het belangrijk dat we de weg vrijmaken voor nieuwe ontwikkelingen via een positief wettelijk kader. De wetgever moet niet verbieden, maar mogelijk maken en toezien op bijvoorbeeld kwaliteit en export. Ten derde moeten we ketensystemen opbouwen die ‘delivery on time and on demand’ mogelijk maken.”

Taboes doorbreken

Dat lijkt al een flinke klus, maar volgens Verstraete is het nog niet genoeg. “Er zitten nog taboes op hergebruik van reststoffen uit met name rioolwater. In veel landen zien mensen fecaliën nog als besmettelijk, ze kunnen ziekten veroorzaken. Maar technologisch is er geen enkel probleem om daar schone reststoffen uit te winnen.” Het beheersen van (hygiënische) risico’s vormt een belangrijke randvoorwaarde voor ‘resource recovery’. Daarnaast zegt Verstraete: “We moeten de taboes wegwerken door een goede
voorlichting en communicatie.”

“We willen toe naar een interdisciplinair platform waar hergebruikte materialen niet langer een tweederangs, maar een cool imago hebben”

Goed initiatief

Hij is erg te spreken over het initiatief om het centrum op te starten. “KWR is een van de eerste grote spelers die niet voor de holle woorden en de schone schijn gaat, maar die in alle ernst deze kans aanzwengelt om duurzamer te produceren. Samen met IWA kan KWR de domeinen verbreden: niet alleen de watersector bedienen, maar ook de chemie, de bouw, landbouw en de voedingsindustrie. We willen toe naar een interdisciplinair platform waar hergebruikte materialen niet langer een tweederangs, maar een cool imago hebben.”

Een geavanceerde zeef haalt cellulosevezels uit het afvalwater.

Een geavanceerde zeef haalt cellulosevezels uit het afvalwater.

Hérdenken

Hij sluit af met een samenvatting van de opgave waar we voor staan. “In april 2014 is het 100 jaar geleden dat Ardern en Lockett rioolwater beluchtten en zo het vervuilde water wisten te klaren. Ze ontdekten dat het bezinksel bestond uit ‘actief slib’: micro-organismen, kriebelende, wiebelende waterdingetjes die het vuil opvreten. Dat was het begin van de waterzuivering zoals we die nu kennen. Het is tijd om niet alleen dat feit te herdenken, maar om het hele waterzuiveringsproces te hérdenken.”

 

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
25 augustus 2013 Energiezuinige zoutterugwinning met Eutectic Freeze Crystallization Kalkkorrels 25 september 2013 Puur Hollandse kalkkorrels zijn duurzaam
Iets heel anders
03 mei 2013 Aandeelhouders en drinkwaterproductie 20 juli 2013 Effect van maatregelen op vegetatie snel en betrouwbaar voorspellen

open