Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

Eerste resultaten TKI Watertechnologie  

Hergebruik van effluent in tuinbouw en industrie

12 december 2013Onderzoek

Hoe richt je de waterketen zo optimaal mogelijk in? Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) vraagt KWR in het kader van TKI Watertechnologie te onderzoeken hoe de door hen ontwikkelde modulaire rioolwaterzuivering slim ingezet kan worden. De studie resulteert in een aantal kansrijke business cases voor levering van effluent aan de tuinbouw en de industrie.

Het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties in Limburg wordt nu nog geloosd op het oppervlaktewater en vervolgens uit het gebied afgevoerd. In de toekomst wil WBL het water dat niet noodzakelijk is voor het watersysteem, hoogwaardig lokaal toepassen – bijvoorbeeld in de industrie en glastuinbouw – om daarmee een bijdrage te leveren aan duurzaam waterbeheer. Onder meer voor dat doel is de modulaire, duurzame rioolwaterzuivering (MDR) ontwikkeld, sinds kort Verdygo genoemd. Een belangrijk kenmerk van de MDR is de industriële, modulaire bouw. Programmamanager Twan Houtappels van WBL: “Deze bouwwijze maakt het mogelijk een rioolwaterzuiveringsinstallatie snel en eenvoudig aan te passen – uit te breiden of te verkleinen – om in te spelen op bijvoorbeeld vergrijzing of bevolkingstoename in een gebied.”

Inzicht in kosten en opbrengsten van een MDR

Het onderzoek dat KWR samen met WBL uitvoert, bestaat uit het ontwikkelen van een systematiek waarmee de kosten voor de lokale inzet van de MDR-technologie kunnen worden berekend. Voor 2 casegebieden in Limburg worden de kansen voor matching van watervraag en -aanbod volgens deze rekensystematiek doorgerekend. Daaruit blijkt dat een MDR kosten en energie bespaart als een RWZI aan een grote renovatie of vervanging toe is, of als er sprake is van nieuwbouw. “Door het effluent van de Verdygo lokaal in te zetten voor de tuinbouw en de industrie, wordt de watercyclus gesloten”, aldus Houtappels.

Een impressie van een MDR, bron: WML

Een impressie van een MDR, bron: WML

 

TopsectorWaterLogo

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
Stoffen die gemaakt kunnen worden uit restmateriaal 25 april 2013 'Het waterzuiveringsproces hérdenken' Big data 10 september 2013 Big data: experimenteren en onderzoeken
Iets heel anders
De ondertekening van aannemingsovereenkomst. V.l.n.r.: William Swinkels (directeur Kuijpers Centrale Projecten), Wim van Vierssen (CEO KWR) en John van Mourik (bedrijfsleider Van Wijnen Oost B.V.) 25 juni 2013 De selectie van het bouwconsortium Steeds meer consumentenproducten – medicijnen, textiel, zonnebrandmiddelen – bevatten nanodeeltjes: deeltjes die in minstens 1 dimensie kleiner zijn dan 100 nanometer en daardoor andere eigenschappen hebben dan ‘gewone’ chemische stoffen. 12 december 2013 Positieve midterm-evaluatie van NanoNextNL

open