Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

Geluidsgolven geven een betrouwbaar beeld van de conditie van asbestcementleidingen 

Goedkopere leidinginspectie kan waterbedrijven miljoenen besparen

20 mei 2013BTO

KWR helpt de waterbedrijven om inspectie en vervangen van leidingen kostenefficiënt uit te voeren. Als de Nederlandse waterbedrijven samen bijvoorbeeld inspectie van asbestcementleidingen met geluid gaan inzetten, kan dat in heel Nederland miljoenen aan kosten besparen – ook al is het voordeel maar een euro per meter leiding.

De Nederlandse waterbedrijven hebben 117.000 kilometer waterleiding onder de grond liggen. Ze leveren daarmee drinkwater met een kwaliteit en leveringszekerheid die de ons omringende landen niet evenaren. Dit leidingennet is een kostbaar bezit: als je het in z’n geheel moet vervangen kost dat 20 tot 30 miljard euro.
Om hun topprestatie te blijven leveren, moeten de waterbedrijven regelmatig delen van het net vervangen. Het is de kunst te weten wélke leidingen daarbij voorrang moeten krijgen, bijvoorbeeld omdat hun conditie is achteruitgegaan. Vervangen is duur, maar inspectie van ondergrondse leidingen ook. Soms is “ongeïnspecteerd” vervangen op den duur de goedkoopste oplossing, ook al weet het waterbedrijf dan nooit zeker of het zijn investeringen op de beste plekken inzet.

Vergelijking met andere methode en uitwerken business case

Binnen het bedrijfstakonderzoek BTO, waarin KWR en de Nederlandse drinkwaterbedrijven samenwerken, valt ook onderzoek naar geschikte technieken om de inspectie van leidingen goedkoper te maken en onnodig vervangen te beperken. Zo kan het meten van geluidsgolven in verschillende soorten leidingen waardevolle informatie opleveren over hun conditie. Deze “echopulse” methode bleek eerder vooral geschikt voor een snelle en relatief goedkope conditiebeoordeling. De echopulse is in 2013 nauwkeuriger vergeleken met andere inspectiemethoden en er is een business case uitgewerkt.

Akoestische meting door Echologics. Bij punt 0 wordt een geluid geproduceerd, dat wordt opgevangen bij de punten 1 en 2. Verschillen in het geluidsspectrum van 1 en 2 geven informatie over de gemiddelde stijfheid en dus de conditie het stuk buis L tussen 1 en 2. (bron: Echologics).

Akoestische meting door Echologics. Bij punt 0 wordt een geluid geproduceerd, dat wordt opgevangen bij de punten 1 en 2. Verschillen in het geluidsspectrum van 1 en 2 geven informatie over de gemiddelde stijfheid en dus de conditie het stuk buis L tussen 1 en 2. (bron: Echologics).

Inspecteren blijkt voordeliger dan ongezien vervangen

De betrouwbaarheid van echopulse voor inspectie van asbestcementleidingen (30% van het leidingennet) is zo hoog, dat inzetten van echopulse-inspectie en alleen de slechte delen vervangen volgens die business case net goedkoper uitvalt dan ongezien vervangen. Bovendien zullen bij breed gebruik de kosten verder dalen. Het verschil tussen ongezien vervangen en delen vervangen na inspectie is nu ongeveer een euro per meter asbestcementleiding. Dat lijkt niet veel, maar gerekend over alle asbestcementleidingen in Nederland is het verschil 35 miljoen euro.

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
Ralph Beuken bij werkzaamheden van waterbedrijf Dunea 08 maart 2013 Asset management: theorie en praktijk verbonden 10 november 2013 Drinkwaterbedrijf van de toekomst
Iets heel anders
15 oktober 2013 Onderzoek ‘urban hydroinformatics’ van start Schematische weergave van schaliegaswinning. Bij het boren en opslag/transport van vervuild water kunnen technische en menselijke fouten optreden, met gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater. 10 juli 2013 Diepgravend onderzoek naar schaliegaswinning

open