Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

Met UV-straling en waterstofperoxide zorgen voor schoon drinkwater 

Goede procescontrole maakt van geavanceerde oxidatie een robuuste zuiveringstechniek

15 februari 2013BTO

Waterbedrijven gebruiken diverse technieken om stoffen te verwijderen uit ruw water bij de productie van drinkwater. Daarbij willen ze natuurlijk voorkómen dat door de behandeling ongewenste stoffen ontstaan. Daarom worden behandelingstechnieken voor de productie van drinkwater goed gecontroleerd.

UV is een robuuste techniek voor drinkwaterbereiding

In 2013 onderzoekt KWR binnen het Bedrijfstakonderzoek (BTO) het ontstaan van bijproducten van behandeling van water met UV-straling en waterstofperoxide, de zogenoemde geavanceerde oxidatie. Geavanceerde oxidatie wordt vooral gebruikt om organische microverontreinigingen, zoals medicijnresten, te verwijderen. Eerder onderzoek had laten zien dat bij dergelijke behandelingen bijproducten kunnen ontstaan die onder bepaalde omstandigheden mogelijk mutageen zijn. Onderzoekers willen weten of en hoe het ontstaan van zulke bijproducten te vermijden is. Er blijken minder bijproducten te ontstaan wanneer vooraf nitraat en/of natuurlijk organisch materiaal verwijderd zijn of als de UV-lamp zo is aangepast, dat bepaalde golflengten worden vermeden, bijvoorbeeld met filters. Geavanceerde oxidatie is dan zeer goed inzetbaar.

UV-reactor

UV-reactor

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Iets heel anders
Een aantal deelnemers aan de cursus membraantechnieken in Jeddah, Saudi-Arabië. In het midden (met stropdas) Emile Cornelissen. 03 november 2013 Kennis delen in Saudi-Arabië Wetenschappelijke Advies Raad 16 mei 2013 Wetenschappelijke Advies Raad

open