Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

 

Geconsolideerde winst- en verliesrekening KWH Water BV 2013

20 april 2013Organisatie
Bedragen × € 1.000
31-12-2013 31-12-2012
Bedrijfsresultaat

270 (407)
Financiƫle baten en lasten 54 166
Bruto resultaat 324 (241)
Netto resultaat 250 54
Bedrijfsopbrengsten 18.523 17.719
Advies 6.448 7.006
Subsidie 3.675 3.478
BTO 7.851 6.810
Netto omzet 17.974 17.294
Mutatie onderhanden werk 325 (26)
Overige bedrijfsopbrengsten 224 451
18.523 17.719
Bedrijfskosten 18.253 18.126
Lonen en salarissen 8.629 7.723
Sociale lasten en pensioenpremies 2.539 2.304
Overige personeelskosten 802 1.045
Afschrijvingskosten 1.530 1.587
Subcontracting 1.686 1.957
Overige bedrijfskosten 3.067 3.510
18.253 18.126

De 100% deelneming: KWR Water BV te Nieuwegein is integraal in de geconsolideerde cijfers voor 2013 opgenomen.

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
06 januari 2013 Creating solutions in collaboration 19 mei 2013 Geconsolideerde balans KWH Water BV voor resultaatverdeling per 31-12-2013
Iets heel anders
Van links naar rechts: Roberta Hofman-Caris, Willem Koerselman en Bas Wols 29 december 2013 Willem Koerselmanprijs voor Wols en Hofman-Caris Schematisering ondergrondse waterberging, gebruikmakend van hemelwater als bron van zoet water. 21 februari 2013 Zoetwaterbellen in zout grondwater

open