Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

Tegengaan verzilting drinkwaterbronnen 

Freshkeeper in Florida

13 mei 2013Onderzoek

Het toepassen van de Freshkeeper is gunstig voor een waterbedrijf in Florida. Dat is de uitkomst van  onderzoek dat in 2013 in de VS wordt gestart om te achterhalen of de Freshkeeper ook dáár kan helpen bij problemen met verzilting van drinkwaterbronnen.

Door de grote watervraag en stijging van de zeespiegel is verzilting van grondwater in Florida een probleem

Nadat de Freshkeeper, een concept voor het tegengaan van verzilting van drinkwaterputten, door Vitens succesvol is toegepast in Nederland, wordt in 2013 onderzocht of de Freshkeeper in Florida (VS) een rol zou kunnen spelen. Door de grote watervraag en de stijging van het zeewater is verzilting van het grondwater daar een toenemend probleem.

Onderzoek bij 2 waterbedrijven

Op uitnodiging van het Southwest Florida Water Management District gaat Klaasjan Raat, een van de ontwikkelaars van Freshkeeper, met Petra Ross van ingenieursbureau ARCADIS aan de slag. Hun opdracht is om voor 2 waterbedrijven door te rekenen wat de toepassing van de Freshkeeper hun zou opleveren. “Ofwel,” vertaalt Raat, “wat betekent tackelen van het probleem in plaats van weglopen van het probleem?” Doen de waterbedrijven niets, dan zullen ze hun waterwinning uit de verzilte putten moeten afbouwen of stoppen.

Met de zoethouder wordt brak water gewonnen zodat het niet naar de zoetwater put stroomt (1). Dit brakke water kan met behulp van membranen worden ontzilt (2). De zoute reststroom wordt teruggepompt in een diepere grondlaag (3)

Met de zoethouder wordt brak water gewonnen zodat het niet naar de zoetwater put stroomt (1). Dit brakke water kan met behulp van membranen worden ontzilt (2). De zoute reststroom wordt teruggepompt in een diepere grondlaag (3).

Samenwerking

ARCADIS is stevig vertegenwoordigd in het buitenland. “We hebben lokale kennis – in Florida zijn we bijvoorbeeld goed bekend met de ondergrond – en een lokaal netwerk,” zegt Ross. Voor Raat was dat prettig: “Zo wist ik snel dat het niveau van de techniek bij de waterwinning vergelijkbaar is met dat in Nederland. Het toepassen van de Freshkeeper is daarmee technisch geen probleem.” Ross: “We vullen elkaar goed aan. Bij ARCADIS denken we graag mee met onze klanten over oplossingen voor problemen. We zijn ook goed in het doorrekenen van ‘business cases’: wat levert een maatregel je op en wat kost hij? KWR is goed in innovatieve oplossingen. Dat komt hier mooi samen.”

Vervolg

Uit de eerste berekening blijkt dat het gunstig is om de Freshkeeper in te zetten. Het rapport voor het tweede waterbedrijf wordt in 2014 afgerond.

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
18 oktober 2013 Waterwinning duurzaam combineren met andere gebiedsfuncties Schematisering ondergrondse waterberging, gebruikmakend van hemelwater als bron van zoet water. 21 februari 2013 Zoetwaterbellen in zout grondwater
Iets heel anders
16 januari 2013 Bedrijfstakonderzoek: enthousiaste en betrokken samenwerking Daarna wordt de installatie naar een waterbedrijf 26 september 2013 Kennis over microbiologische nagroei in het leidingnet gebundeld

open