Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

Hergebruik van reststoffen 

Energiezuinige zoutterugwinning met Eutectic Freeze Crystallization

25 augustus 2013Onderzoek

Geert-Jan Witkamp, professor aan de Technische Universiteit Delft, werkt samen met KWR aan Eutectic Freeze Crystallisation voor Evides Industriewater.

“Als je water gebruikt, wil je daarbij zo min mogelijk afval creëren. Je probeert dus om het gebruikte water om te zetten in schoon water en restproducten. Wij werken aan een techniek waarbij die omzetting theoretisch 100% is.” Aan het woord is Geert-Jan Witkamp, professor aan de TU Delft en gespecialiseerd in ‘groene’ processen als Eutectic Freeze Crystallization. “Met Eutectic Freeze Crystallization (EFC) kun je membraanconcentraat (een reststroom uit ontzilting) van zeewater en industriewater omzetten in zout- en ijskristallen. Zo kun je het zout en water makkelijk scheiden en de zouten hergebruiken,” zegt Witkamp. Samen met KWR werkt hij aan het inzetten van de techniek voor Evides Industriewater. Andere partners in dit project zijn Hatenboer Water en EFCseparations, een spin-off van TU Delft. Het project wordt mede gefinancierd door het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Watertechnologie.

Energiezuinig

“Economisch gezien is Eutectic Freeze Crystallization het interessantst voor water waar veel zout in zit. Het is geen vervanging voor membraantechnologie,” zegt Witkamp. “De nadruk ligt bij EFC op het kristallisatieproces van zouten, niet op de waterwinning. Wel kunnen beide technieken prima gecombineerd worden.” EFC is duurzamer dan bijvoorbeeld verdampingskristallisatie, dat nu nog vaak wordt toegepast. Witkamp: “De verdampingswarmte van water ligt hoog. Om het te bevriezen, heb je minder energie nodig.”

Ontwerpfase

Evides maakt bij het ontharden van water gebruik van ionenwisselaars. Die dienen als voorbehandelingsstap, waarna membranen het water kunnen zuiveren. De ionenwisselaars moeten periodiek worden geregenereerd met zout. Met KWR werkt Witkamp aan de bouw van een installatie die kan helpen om de vrijkomende zoutoplossingen te splitsen in zuiver water en zouten. EFC wordt daarin gecombineerd met technieken als nanofiltratie en omgekeerde osmose. De zouten kunnen hergebruikt worden. De installatie is najaar 2014 gereed en wordt dan ingezet bij Evides.

T4 GJWitkamp_6780

Geert-Jan Witkamp voor een Eutectic Freeze-kristallisator. Eutectic Freeze Crystallization is het omzetten van zoutoplossingen in zouten en ijskristallen. (Foto: Sam Rentmeester)

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
Stoffen die gemaakt kunnen worden uit restmateriaal 25 april 2013 'Het waterzuiveringsproces hérdenken' Kalkkorrels 25 september 2013 Puur Hollandse kalkkorrels zijn duurzaam
Iets heel anders
Alle deelnemers aan het project Solutions 29 oktober 2013 Oplossingen voor huidige en toekomstige chemische stoffen in water 24 mei 2013 VITO en KWR delen binnen Watershare® kennis over grondwater

open