Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

 

Effect van maatregelen op vegetatie snel en betrouwbaar voorspellen

20 juli 2013BTO

KWR doet al jaren onderzoek naar de processen die kunnen verklaren waardoor de verscheidenheid aan planten in onze natuurgebieden ontstaat. Daarbij worden factoren meegewogen als bodemgesteldheid, waterhuishouding en het heersende klimaat. De kennis die in deze onderzoeken is verzameld, wordt in 2013 gebruikt om het model PROBE2 te bouwen, een klimaatrobuust model voor inschatting van de haalbaarheid van vegetatiedoelen.

KW1

 

PROBE2 wordt in de zomer van 2013 operationeel. Het model berekent de kansen op voorkomen van vegetatietypen en zet die om in kanskaarten. Daarbij wordt rekening gehouden met de lokale bodemgesteldheid, waterhuishouding en het lokale klimaat en met de wensen van de gebruiker met betrekking tot de vegetatietypen waarmee moet worden gerekend. Dankzij een slimme programmeertechniek is het doorrekenen van een scenario voor een gebied dat bestaat uit miljoenen rekeneenheden nu binnen enkele minuten klaar. Het PROBE2-model kan dus eenvoudig worden ingezet om de consequenties te beoordelen van klimaatscenario’s en van adaptieve maatregelen.

Klimaatrobuust model PROBE2 geeft snelle en accurate resultaten

Ingezet binnen Deltaprogramma

PROBE2 wordt onder meer ingezet binnen het Deltaprogramma van de Rijksoverheid om – op landelijke schaal – de effecten van verschillende klimaatscenario’s op de natuur te berekenen. De resultaten uit PROBE2 worden vergeleken met 3500 goed gelokaliseerde en nauwkeurig vastgelegde vegetatiebeschrijvingen van Nederlandse gebieden. Daaruit blijkt dat de resultaten uit het model goed overeenkomen met de waarnemingen.

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Iets heel anders
12 augustus 2013 Geen ziekteverwek­kende non-tubercu­leuze mycobacteriën in drinkwater 06 juni 2013 Ontwikkeling van sensor om kwaliteit oppervlaktewater te meten

open