Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

Een nieuw gebouw voor KWR 

Een goede voorbereiding…

15 april 2013Organisatie

2013 staat voor KWR in het teken van de (nieuw)bouw. Medio 2014 krijgt KWR een nieuwe kantoor, dat gebouwd wordt op eigen terrein. Een modern, multifunctioneel gebouw dat voldoet aan de laatste eisen op het gebied van duurzaamheid en inpassing in de omgeving. Gericht op samenwerking, kennisdelen en innovatie. Projectleider Mireille Henst is nauw betrokken bij de voorbereiding en de bouw, die najaar 2013 echt van start gaat.

A1_nieuwbouw

 

Ter voorbereiding vindt in maart onder meer onderzoek naar archeologische resten plaats. Het bouwterrein bevat mogelijk archeologische resten uit de Tweede Wereldoorlog. Als die gevonden worden, betekent dat vertraging in de bouw. Het bedrijf BAAC bv, gespecialiseerd in oudheidkundige opgravingen, graaft 3 proefsleuven. Na een dag onderzoek is het duidelijk: de grond bevat géén archeologisch interessante resten. KWR kan doorgaan met de geplande werkzaamheden.

Bouwvergunning

Voordat de gemeente toestemming geeft om te bouwen, moet ze volgens de regels van zorgvuldigheid toetsen of aan alle bouw- en omgevingseisen is voldaan. Nadat alle procedures zijn doorlopen en de omwonenden zijn geraadpleegd, geeft de gemeente Nieuwegein de bouwvergunning af. Een feestelijk moment voor het Ontwerpteam.

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
Frans Backhuijs, burgemeester van Nieuwegein, boort de eerste paal van het nieuwe, duurzame bedrijfsgebouw van KWR. 29 oktober 2013 Eerste paal nieuwbouw de grond in De ondertekening van aannemingsovereenkomst. V.l.n.r.: William Swinkels (directeur Kuijpers Centrale Projecten), Wim van Vierssen (CEO KWR) en John van Mourik (bedrijfsleider Van Wijnen Oost B.V.) 25 juni 2013 De selectie van het bouwconsortium
Iets heel anders
29 november 2013 Andreas Moerman wint KNW Scriptieprijs Zicht op Instanbul 11 april 2013 CEO-conferentie in Istanbul

open