Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

Verkennend BTO-onderzoek 

Drinkwaterbedrijf van de toekomst

10 november 2013BTO

Het Bedrijfstakonderzoek (BTO) kent een aantal overkoepelende thema’s. Een daarvan is ‘verkennend onderzoek’, onderzoek dat de waterbedrijven helpt om zich te oriënteren op nieuwe ontwikkelingen en zienswijzen en richting te geven aan innovatie. In dit kader start in 2013 het project ‘Drinkwaterinfrastructuur van de toekomst’.

Robuustheid van strategische keuzes afzetten tegen toekomstscenario’s

Zijn de strategische keuzes die waterbedrijven maken, robuust in het licht van toekomstige ontwikkelingen? Dat is de vraag die voorligt in een workshop op 20 november bij KWR. Chris Büscher, onderzoeker Kennisnetwerken en Toekomstverkenningen, heeft het voorwerk gedaan, samen met zijn collega’s Mirjam Blokker en Claudia Agudelo, onderzoekers uit het team Waterinfrastructuur, en Luc Palmen, onderzoeker uit het team Drinkwaterbehandeling. “We hebben 4 scenario’s uitgewerkt. Of er 1 beter is dan de andere? Nee, de idee van scenarioplanning is dat alle scenario’s even waarschijnlijk zijn.” De toekomstbeelden schetsen de collectieve stad, de zelfvoorzienende, de competitieve en de intelligente stad.

Verschillende rollen waterbedrijven

In de collectieve stad heeft de overheid een sterk sturende rol, in de competitieve is het ieder voor zich, de zelfvoorzienende stad heeft burgers die zelforganisatie hoog in het vaandel dragen en in de technologiegedreven intelligente stad ligt de nadruk op het individu.

Blokker: “Dat kan leiden tot heel verschillende rollen. In het ene scenario heb je misschien een ‘supernutsbedrijf’ dat water van hoge kwaliteit tegen een hoge prijs levert, in het andere meerdere kleinere leveranciers, in een derde scenario zijn waterbedrijven wellicht meer adviseurs dan leveranciers, en in het vierde wordt de waterlevering nog meer gestuurd door de behoeften van de klant.”

Impressies van de toekomstscenario’s. Vanaf linksboven met de klok mee: de intelligent stad, de collectieve stad, de zelfvoorzienende stad en de competitieve stad.

Impressies van de toekomstscenario’s. Vanaf linksboven met de klok mee: de intelligent stad, de collectieve stad, de zelfvoorzienende stad en de competitieve stad.

Verrijken van scenario’s

De discussie is levendig en geeft veel stof tot nadenken. “Drinkwaterbedrijven staan voor strategische keuzes”, zegt Blokker. “Het is de kunst om de robuustheid van die keuzes af te wegen tegen de scenario’s.“ De onderzoekers willen de waterbedrijven daar graag bij helpen. “De volgende stap in 2014 is het verrijken van de scenario’s. We spitsen ze nog meer toe op de watersector.” Vervolgens is er weer een bijeenkomst met de waterbedrijven gepland. Büscher: “Ik wil weten waar ze ’s nachts wakker van liggen. Daarna kunnen we hun keuzemogelijkheden en de omgevingsscenario’s tegen elkaar afzetten.”

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
15 oktober 2013 Onderzoek ‘urban hydroinformatics’ van start Ralph Beuken bij werkzaamheden van waterbedrijf Dunea 08 maart 2013 Asset management: theorie en praktijk verbonden
Iets heel anders
20 oktober 2013 'Betrouwbaarheid en vertrouwen' 18 oktober 2013 Waterwinning duurzaam combineren met andere gebiedsfuncties

open