Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

 

Diepgravend onderzoek naar schaliegaswinning

10 juli 2013BTO Onderzoek

Wat zijn de gevolgen van schaliegaswinning voor drinkwaterbronnen? Die vraag onderzoekt KWR voor de waterbedrijven. De provincie Noord-Brabant verzoekt KWR deel te nemen aan een informatieve bijeenkomst voor haar Gedeputeerde Staten. Ook bereidt KWR een langer lopend NWO-onderzoeksprogramma naar schaliegas voor, samen met Nederlandse universiteiten.

In Nederland is er al lang discussie over het al dan niet boren naar schaliegas. Het Britse bedrijf Cuadrilla wil proefboringen uitvoeren in Boxtel en Helvoirt (Noord-Brabant, in het wingebied van Brabant Water) en in de Noordoostpolder, het wingebied van drinkwaterbedrijf Vitens.

“De wetenschappelijke informatie over de milieurisico’s van schaliegas is nog schaars”

Na een breed maatschappelijk debat over de voor- en nadelen van schaliegaswinning, besluit de minister van Economische Zaken in juli 2013 een onderzoek te laten uitvoeren naar de veiligheid van de boringen, alvorens een definitief besluit te nemen over het al dan niet toestaan van de boringen.

Schaliegaswinning

Schaliegas zit gevangen in leisteen (schalie) op zo’n 3000 meter onder de grond. Boringen alleen zijn niet voldoende om het gas vrij te maken: het moet gewonnen worden door onder hoge druk duizenden liters water, zand, chemicaliën en explosieven in de leisteenlaag te spuiten. Daardoor ‘kraakt’ de schalie en komt het gas – samen met het zwaar vervuilde water – via de boorput naar boven. Deze techniek heet fracking.

Afvoeren afvalvloeistof Opvang/hergebruik frackvloeistof Boortoren Natuurgebied Afvalwater- verwerking Woongebied Grondwater Posidonia schalie 1000m 2000m 3000m 4000m Vergroten scheurtjes in schalie, zand houdt scheurtjes open Drinkwater- winning Schaliegas
Hierboven: schematische weergave van schaliegaswinning. Bij het boren en opslag/transport van vervuild water kunnen technische en menselijke fouten optreden, met gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater.

Verkennend onderzoek

Principal scientist Annemarie van Wezel voert in een multidisciplinair team verkennend onderzoek uit voor de waterbedrijven om te achterhalen wat er al bekend is. Samen met de waterbedrijven Vitens en Brabant Water maakt ze een studiereis naar de Verenigde Staten om te leren van de situatie daar. Ook bestudeert ze de beschikbare literatuur. “De wetenschappelijke informatie over de milieurisico’s van schaliegas is nog schaars. Er zijn enkele studies naar de kwaliteit van het grondwater geweest, maar weinig monitoring. In de Verenigde Staten is nauwelijks informatie bekend van de 0-situatie, voordat de schaliegaswinning begon,” constateert Van Wezel. “Wel lijkt, gezien de schaal van de operatie, de kans op menselijke fouten een belangrijke schakel. Denk dan aan de opslag en hergebruik van de frackvloeistof. Ook bij het transport van de afvalvloeistof kunnen dingen misgaan. Daarover zijn data bekend, die we momenteel op een rij zetten om een betere inschatting van de risico’s te maken.”

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
20 oktober 2013 'Betrouwbaarheid en vertrouwen' Detail van proefopstelling in het laboratorium 16 december 2013 Invloed van WKO op grondwaterkwaliteit
Iets heel anders
20 juli 2013 Effect van maatregelen op vegetatie snel en betrouwbaar voorspellen 12 december 2013 Hergebruik van effluent in tuinbouw en industrie

open