Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

 

De Watertelefoon is altijd bereikbaar

1 juni 2013Netwerken

Zeven dagen per week, 24 uur per dag is de Watertelefoon bereikbaar. Waterbedrijven kunnen erheen bellen met een vraag om advies of aanvullend onderzoek.

Soms hebben waterbedrijven een vraag waarop een snel antwoord vereist is. Zoals wanneer er onbekende stoffen in het oppervlaktewater gesignaleerd worden, of bij een leidingbreuk waarbij risico op een microbiologische besmetting bestaat.

“Je wilt geen risico lopen, het gaat om de gezondheid van mensen”

Microbiologische besmetting

In 2013 krijgt KWR 2 telefoontjes van waterbedrijven. De ene keer gaat het om een microbiologische besmetting na werkzaamheden in het distributienetwerk. Het waterbedrijf doet zelf onderzoek, maar vraagt KWR om een second opinion en advies over het vervolg. “Ze hebben de aanwezigheid van een onbekend type bacterie gemeten,” zegt onderzoeker Patrick Smeets, “Er had een besmetting plaatsgevonden en dan is ons advies: spoelen en eventueel ontsmetten met chloor. Die maatregelen had het waterbedrijf al genomen. De klanten kregen het advies om tijdelijk het water te koken voor consumptie.”

Benzeen

De tweede vraag betreft benzeen in het grondwater. Bodemverontreiniging met brandstoffen komt vaker voor. “In kleine hoeveelheden kan dat geen kwaad,” vertelt onderzoeker Leo Puijker. “Er zijn normen voor de maximale hoeveelheid benzeen die je in het water mag aantreffen. Maar als je twijfelt over een normoverschrijding, wil je natuurlijk zeker weten dat er geen risico’s aan verbonden zijn. Het gaat wel om de gezondheid van mensen.” Bij twijfel, of bij een daadwerkelijke overschrijding, wordt ook altijd de Inspectie Leefomgeving en Transport ingeschakeld. Die kijkt kritisch mee. “We hebben een advies opgesteld en ook dit geval is zonder problemen opgelost.”

Altijd paraat

Twee telefoontjes in een jaar, en toch altijd paraat? “Ja,” benadrukt Puijker. “We doen calamiteitenoefeningen, samen met waterbedrijven en andere betrokken instanties. Ook organiseren we controles op de bereikbaarheid van de Watertelefoon. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) belt ons een paar keer per jaar op een willekeurig tijdstip. Als er iets gebeurt, moeten we er zijn.”

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
Het is mogelijk om direct water in het instrument te injecteren. 01 april 2013 De beste instrumenten voor innovatief onderzoek 18 december 2013 KWR wordt WHO Collaborating Centre on Water Quality and Health
Iets heel anders
12 augustus 2013 Geen ziekteverwek­kende non-tubercu­leuze mycobacteriën in drinkwater Na het afslijten van de onderzijde ontstaat een lek in de zinker. 27 juni 2013 Leidingbreuk op de zeebodem

open