Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

Laboratoria van KWR 

De beste instrumenten voor innovatief onderzoek

1 april 2013Onderzoek Organisatie

Het detecteren van nieuwe stoffen in het water vraagt om steeds betere opsporingsmethoden. Reden voor KWR en waterbedrijf Vitens om in april 2013 gezamenlijk een selectieprocedure te starten voor een nieuwe hoge resolutie massaspectrometer. Eind december komt de nieuwe apparatuur. Mede dankzij dit instrument kunnen de laboratoria van KWR blijven bijdragen aan internationaal, baanbrekend onderzoek.

“We hebben nu nog meer tools in handen om te bepalen wat er in het water zit”

Analist Dennis Vughs is er blij mee. Geen verliezen door monstervoorbewerking, dat is volgens hem het grote voordeel van de nieuwe hoge resolutie massaspectrometer. “Met dit instrument is het mogelijk om direct water te analyseren zonder monstervoorbehandeling, en het meet heel nauwkeurig.” Hoe belangrijk het is om geen stoffen kwijt te raken voor de meting, weet hij maar al te goed. “Dagelijks komen er nieuwe stoffen bij. Vooral polaire verbindingen zoals geneesmiddelen zijn berucht: die fietsen overal dwars doorheen en kunnen zo via het rioolwater in het oppervlaktewater terechtkomen. Het is belangrijk om ze op te kunnen sporen en monitoren.” Met de nieuwe machine kan hij de aanwezigheid van die stoffen meten.

Naast doelstofanalyses breed screenen

Onderzoeker en teamleider Annemieke Kolkman legt uit hoe de selectieprocedure van de apparatuur in zijn werk ging. “Het was een intensief traject, waarin we samen zijn opgetrokken met Vitens. Na het beoordelen van verschillende leveranciers hebben we samples laten testen om de juiste keuze te kunnen maken. De geselecteerde massaspectrometer is uiterst gevoelig, heeft hoge scansnelheden en zeer goede dataverwerkingsmogelijkheden dankzij de bijbehorende software.” KWR gaat de nieuwe massaspectrometer inzetten binnen diverse onderzoeken naar het voorkomen van stoffen in de waterketen. Samenwerking met de drinkwaterlaboratoria en verbreding in de watersector – door bijvoorbeeld naast oppervlaktewater ook te kijken naar afvalwater – staat daarbij centraal. Kolkman: “We hebben nu nog meer tools in handen om te bepalen wat er in het water zit. Ook onbekende stoffen kunnen we beter identificeren. Dat betekent dat we naast doelstofanalyses – het zoeken naar bepaalde stoffen – veel meer breed gaan screenen. Zo kunnen we als kennisinstituut, ook internationaal, voorop blijven lopen en bijdragen aan de waterkwaliteit en het behoud van ieders gezondheid.”

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
18 december 2013 KWR wordt WHO Collaborating Centre on Water Quality and Health 06 maart 2013 Uitbreiding van brede screening op ongewenste stoffen in bronnen voor drinkwater
Iets heel anders
Schematische weergave van schaliegaswinning. Bij het boren en opslag/transport van vervuild water kunnen technische en menselijke fouten optreden, met gevolgen voor de kwaliteit van het grondwater. 10 juli 2013 Diepgravend onderzoek naar schaliegaswinning Schematisering ondergrondse waterberging, gebruikmakend van hemelwater als bron van zoet water. 21 februari 2013 Zoetwaterbellen in zout grondwater

open