Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

Wim van Vierssen, CEO 

Creating solutions in collaboration

6 januari 2013Organisatie

De watersector staat wereldwijd voor onverminderd grote opgaven. Wat we inmiddels weten, is dat die allang niet meer alleen om water gaan. Water is immers ook een belangrijk verbindend element geworden in de onderlinge relaties tussen landbouw, industrie en stedelijke ontwikkeling.

Belangrijke duurzaamheidsconcepten die steeds meer richting geven aan ons huidig handelen, komen historisch voort uit de ecologie en de stadssociologie. Het was de Amerikaan Eugene Odum, die in het midden van de vorige eeuw de wereld als een groot samenhangend ecosysteem wist te profileren. En het was Jane Jacobs, die rond diezelfde tijd binnen dat ecosysteem pleitte voor een stad die vooral naar de menselijke maat ingericht en uitgelegd moest worden. Dit alles als onderdeel van het Systeem Aarde, waarvan we toen voor het eerst vonden dat het bedreigd werd door een ongebreideld groeiende, steeds welvarender wereldbevolking.

Directeur Wim van Vierssen

Directeur Wim van Vierssen

De problemen waar we inmiddels voor staan, zijn er zeker niet minder op geworden. Maar gelukkig is ons inzicht in zowel de draagkracht van de Aarde, als ook de rol van de stad als functioneel milieuknooppunt sinds die tijd enorm toegenomen.

In de Triumph of the City van Edward Glaeser wordt ons voorgehouden welke positieve rol de stad speelt bij het duurzamer en welvarender maken van onze wereld. En Johan Rockström en zijn collega’s hebben ons met hun Safe Operating Space for Humanity-concept dwingend inzicht verschaft in de aard en omvang van de grenzen aan onze huidige groei. Allebei aansprekende en eigentijdse concepten om een onzekere en complexe toekomst mee te temmen.

In het ragfijne web van functionele relaties waarmee steden deze aarde inmiddels omspannen, vormt de waterketen een fijnmazig, functioneel en fysiek netwerk, waarmee burgers nauw met elkaar en hun natuurlijke omgeving zijn verbonden. Een netwerk dat van levensbelang is voor een gezonde wereldbevolking en een duurzame Aarde. De watersector heeft daarmee een belangrijke verantwoordelijkheid en taak te vervullen.

Graag tonen we u in dit jaarverslag hoe wij als kennisonderneming samen met onze Nederlandse en internationale stakeholders hieraan bijdragen.

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
Sterke groei van publicaties in 2013 10 oktober 2013 Sterke stijging aantal publicaties van KWR 20 april 2013 Geconsolideerde winst- en verliesrekening KWH Water BV 2013
Iets heel anders
01 juni 2013 De Watertelefoon is altijd bereikbaar Een aantal deelnemers aan de cursus membraantechnieken in Jeddah, Saudi-Arabië. In het midden (met stropdas) Emile Cornelissen. 03 november 2013 Kennis delen in Saudi-Arabië

open