Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

Meten en verbeteren van waterkwaliteit 

Continue Biofilm Monitor volop in gebruik

4 juli 2013BTO Onderzoek
Cuvetten met glasparels in de Continue Biofilm Monitor

Cuvetten met glasparels in de Continue Biofilm Monitor

In 2013 zet KWR de Continue Biofilm Monitor (CBM) in op een groot aantal locaties. Biofilmvorming is een van de parameters die iets zegt over de biologische stabiliteit van water: de mate waarin water aanleiding geeft tot groei van micro-organismen. De CBM kan worden ingezet in de zuivering en distributie van drinkwater, maar ook in andere sectoren. 2013 is ook het jaar waarin de CBM verder geoptimaliseerd wordt.

De CBM is ontwikkeld door onderzoekers van KWR in nauwe samenwerking met de waterbedrijven binnen het Bedrijfstakonderzoek (BTO). De installatie bestaat uit 4 kolommen met glasparels, waar continu water doorheen stroomt. Micro-organismen zetten zich af op de glasparels en nemen voedingstoffen uit het water op, waardoor een slijmlaagje met micro-organismen op de glasparels ontstaat (biofilm). Om de 2 weken worden 2 kolommen vervangen door nieuwe kolommen, en wordt de hoeveelheid actieve biomassa van de micro-organismen op de uitgenomen glasparels bepaald. De CBM wordt op verschillende locaties in de drinkwaterzuivering en het drinkwaterdistributiesysteem ingezet, zodat van bron tot tap kan worden bepaald hoeveel biomassa accumuleert op de glasparels als gevolg van biofilmvorming en aanhechting.

27 monitors op diverse locaties

Met de uitkomsten van de CBM kunnen (water)bedrijven hun processen optimaliseren

In 2013 zetten 3 waterbedrijven de CBM in op hun productielocaties. In totaal worden 27 monitors geplaatst, op basis waarvan KWR-onderzoekers conclusies kunnen trekken over biofilmvorming en de biologische stabiliteit van het water. Met de uitkomsten van de onderzoeksprojecten kunnen de waterbedrijven hun processen optimaliseren. Inmiddels is ook een vierde waterbedrijf gestart met een project waarbij de CBM wordt ingezet.

Doorontwikkeling CBM en andere methoden

Het verbeterde ontwerp van de CBM bevat naast kolommen met parels ook kolommen met glasstaafjes. In de kolommen met glasstaafjes vindt naast de biofilmvorming geen biomassa-aanhechting plaats – zoals in de kolommen met parels wel gebeurt – waardoor deze 2 processen te onderscheiden zijn. De biologische stabiliteit van water wordt ook door andere parameters bepaald. Daarom ontwikkelen de onderzoekers naast de CBM ook andere methoden, zoals een methode om de concentratie aan afbreekbare polymeren in drinkwater te bepalen. Eveline Sack, voorheen werkzaam bij KWR, publiceert hierover in 2013 in een artikel in Applied & Environmental Microbiology.

Biologische stabiliteit in Watershare®

Het monitoren van biofilmvorming speelt ook een rol in de nieuwe Watershare®-tool BIOSTAB, waarmee kennisinstituten over de hele wereld kunnen achterhalen hoe ze de zuivering zo kunnen inrichten dat biologisch stabiel drinkwater kan worden geproduceerd.

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
Daarna wordt de installatie naar een waterbedrijf 26 september 2013 Kennis over microbiologische nagroei in het leidingnet gebundeld
Iets heel anders
16 januari 2013 Bedrijfstakonderzoek: enthousiaste en betrokken samenwerking Met de zoethouder (1) wordt brak water gewonnen, dat met behulp van membranen kan worden ontzilt (2). De zoute reststroom wordt teruggepompt in een diepere grondlaag (3) 13 mei 2013 Freshkeeper in Florida

open