Creating solutions in collaboration Jaarverslag 2013

Conferentie EIP on Water 

City Blueprints leidend bij verduurzaming van water in de stad

21 november 2013Netwerken

Een innovatieve en lange-termijn Europese aanpak is nodig om de uitdagingen op het gebied van water in de stad in Europa aan te pakken. Hierover spreken de bijna 500 deelnemers aan de European Innovation Partnership on Water-conferentie in Brussel.

‘City Blueprints’ is een van de 9 multi-stakeholder actiegroepen geselecteerd door EIP on Water, met als doel best practices in steden te delen via een bottom-up benadering. Dit is nodig om de vele uitdagingen op het gebied van water governance op te pakken. Een City Blueprint is het resultaat van een transparante beoordeling van de duurzaamheid van water in de stad. Het proces betrekt burgers bij water en verschaft hen ook inzicht hoe hun stad zich verhoudt tot andere leidende steden in de wereld. De methodologie achter de City Blueprint is ontwikkeld bij KWR. De City Blueprint is ook beschikbaar als Watershare®-tool.

Probleemhouders aan zet

“Steden zijn afhankelijk van andere steden en het omringende platteland voor de levering van diverse ecosysteemdiensten, waaronder grondstoffen en energie, en voor de afvalbehandeling en –berging”, zegt principle scientist Kees van Leeuwen van KWR. “Burgers en bedrijven hebben de sleutel in handen om duurzaamheidsdoelen te stellen en te behalen. Steden zijn dus de probleemhouders, maar ze zijn ook aan zet om oplossingen aan te dragen.” Richard Elelman, hoofd Publieke Relaties van het Spaanse kennisinstituut Fundació CTM: “Tot nu toe hebben 25 steden/regio’s deelgenomen en hebben veel andere steden hun interesse laten blijken om mee te doen. Dit werkt stimulerend en tekent ook de behoefte aan een dergelijk lange-termijn project.”

© 2018 KWR Watercycle Research Institute

Tags
Bekijk alle tags
Contact
Zie ook
Zicht op Budapest, Hongarije 21 maart 2013 Vanuit netwerken gezamenlijk onderzoek doen Annemarie Van Wezel 01 juli 2013 Twee KWR-onderzoekers bijzonder hoogleraar Universiteit Utrecht
Iets heel anders
18 december 2013 KWR wordt WHO Collaborating Centre on Water Quality and Health Kalkkorrels 25 september 2013 Puur Hollandse kalkkorrels zijn duurzaam

open